V důsledku koronavirové epidemie a s tím souvisejícím dopadem na tuzemskou ekonomiku Praha zvažuje, že sníží své provozní výdaje. Stane se tak proto, aby metropole nemusela zmrazit naplánované projekty a zároveň se v souladu s vládním doporučením pokusila z krize proinvestovat. V rozhovoru pro Novinky to uvedl pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

V důsledku jarní karantény a dalších opatření dochází k bezprecedentnímu hospodářskému poklesu a k výrazným výpadkům příjmů. Jak bude Praha tyto výpadky nahrazovat? Budete odkládat větší investiční projekty nebo se třeba pokusíte navýšit dividendy z firem, které město ovládá?
Základní věcí, která by v jakékoli krizi měla zůstat zachována, jsou podle mého investice. Investice jsou základ i pro budoucnost fungování města. Nyní začala tvrdá diskuse o návrhu rozpočtu pro příští rok. Velice se shoduji s panem náměstkem pro finance Vyhnánkem ( Pavel Vyhnánek, Praha sobě, pozn. red. ), kdy klíčem k úsporám v rozpočtu mají být pro příští rok zejména běžné výdaje. Nemůžeme projídat nadále tak velké částky v rámci provozu města, prostě si i město musí utáhnout opasek. A bude se to týkat zřejmě drtivé většiny činností. Právě i proto, aby investice – tedy rozvojové projekty města – mohly zůstat zachovány.
Zároveň jsem se snažil posílit příjmovou stránku nezávislou na státu – a to je právě majetkové portfolio města. Jsou tři možnosti, zvýšit výnosy z pronájmů, to je v tuto chvíli nerealistické. Momentálně jsme rádi, že máme vůbec nějaké výnosy z nájmů. Kapitola sama pro sebe je pak situace v centru města. Za druhé můžeme prodávat majetek, což ale vnímám jako nejposlednější možnou variantu. Třetí možností je vyšší výnos z akciového portfolia a jeho uvážená správa, a to je to, k čemu jsme letos přistoupili. Děje se tak zejména v oblasti PRE a Pražské plynárenské, kde letos došlo k výplatě rekordních dividend, právě abychom zvládli tuto rozpočtově náročnou situaci.


Jsou nějaké projekty, které se kvůli výpadku financí třeba v nejbližší době neuskuteční, nebo budete hledat úspory spíše jinde?
Úspory budeme hledat primárně v provozu. Bohužel to ale ponese určitou daň i v komfortu, na který jsou Pražané zvyklí. Nicméně budeme hledat efektivitu v případě investic a oprav objektů, které sníží provozní náklady do budoucna.


Co si pod tím v praxi představit?
Zřejmě nebudeme tak často sekat trávu, zřejmě nebude tolik uklizeno v ulicích. V případě investic budeme pokračovat v nastoleném trendu – v případě výměny zářivek u veřejného osvětlení budeme používat ty s nižší energetickou náročností. V případě rekonstrukcí objektů řešíme i snížení energetické náročnosti budov.
Ale věřím, že je to racionální přístup. Je třeba si uvědomit, jak se věci reálně mají, a nevěšet si bulíky na nos, že se nic neděje. Situace je vážná, ale zase není třeba propadat depresím. Kdybych to přehnal, možná nás teď potká pár chvil, kdy dojde na pověstný výrok krev, pot a slzy. Ale není to nic, co bychom nepřekonali a nezvládli.


V souvislosti s městskými firmami , které spadají do vaší gesce, se nelze nezeptat na tu nejvýdělečnější z nich – na Pražskou plynárenskou, kterou jste už zmínil a o kterou se zajímá policie v kauze ohledně údajných podvodů s DPH. V jaké fázi se tento případ nachází? Nebude firmě, potažmo městu, chybět zvláště nyní, v době, kdy se ekonomika vzpamatovává z jarního lockdownu, zadržovaná DPH ve výši přesahující 200 milionů korun?
Nebudu předjímat výsledek soudního jednání, nicméně dle posledních zpráv se situace z pohledu Plynárenské nevyvíjí špatně. Bylo konstatováno, že platí, že Plynárenská je obětí podvodu a poškozeným. Za sebe věřím, že bude také řečeno, že DPH je zadržována neoprávněně, a vrátí se společnosti s tím, že nepochybila.


V posledních týdnech Prahu zaplavila také řada nelegálních billboardů s nejasnou vlastnickou strukturou. Je rozmísťování nelegálních reklamních nosičů výjimečná událost nebo takové situace řešíte častěji?
Bohužel se jedná o nešvar, který se nám v poslední době v Praze rozmohl, týká se ovšem i jiných lokalit v rámci České republiky, nejde tedy pouze o Prahu. Řešíme již dlouhodobě nelegální reklamu na lampách veřejného osvětlení, různé polepování stožárů letáky, k tomu máme již i vlastní „čisticí“ tým v rámci naší správcovské společnosti Technologie hl. města Prahy. V tomto případě si ale prostě někdo v rozporu se všemi předpisy umístil na městské pozemky své reklamní nosiče. Neměl k tomu žádnou nájemní smlouvu, nosiče byly umístěny v rozporu s pražskými stavebními předpisy i v rozporu s dopravně-správní agendou.


Podobný problém řeší už roky například právě v jižních Čechách, kde se kvůli odstranění nosičů dostali už s pronajímatelem i do soudní pře. Vy jste nechal zhruba dvě desítky těchto billboardů odstranit přes víkend. Podle jakého zákona jste postupoval a jaké to může mít dopady? Hrozí městu kvůli tomu případně také nějaký soudní spor? Ozvali se už vlastníci nebo pronajímatel ploch?
Nepředpokládám, že by městu hrozil spor. Prozatím se vlastníci ani neozvali, jak jsem popsal výše – soukromá osoba si umístila na pozemek patřící městu svůj reklamní nosič, který dále nabízela ke komerčnímu využití. K tomu neměla nejen souhlas vlastníka s umístěním zařízení, ale ani žádnou nájemní smlouvu s vlastníky pozemků (problém nebyl pouze na pozemcích města, ale i městských částí, ale také Českých drah). Když to přeženu, je to stejné, jako kdyby někdo přišel například na vaši soukromou zahradu, tam si postavil bytový dům a ten začal pronajímat. A k tomu všemu by stavba domu neměla žádné povolení ani by nesplňovala žádné technické předpisy.
Naši technici s právníky vyhodnotili, že vzhledem k tomu, jak špatně a nebezpečně byly nosiče rozestaveny, bylo nutno vzhledem k předpovědi počasí a ochraně veřejného zájmu jednat okamžitě, nosiče sesbírat a uložit. Nyní jsou ve skladu a čekáme, až se vlastník ozve a vyzvedne si je. Ve chvíli, kdy jsme se o věci dozvěděli, jsem byl přesvědčen, že je třeba jednat hned, nechtěli jsme, aby dané konstrukce na někoho spadly a nedej bože zranily chodce či řidiče. Nechci ani domýšlet důsledky, co kdyby šel okolo někdo s kočárkem a takto nevhodně nelegálně umístěný billboard začal na někoho padat.


Budete v této ostré praxi pokračovat nebo to není potřeba? Přibývají další nelegální billboardy?
Budeme postupovat v souladu s předpisy a strategií města. Tito nepoctiví podnikavci prostě musí vědět, že město nebude pomyslnou dojnou krávou pro jejich pofiderní podnikání. Ano, budeme důslední. Přijde mi to zvrácené, že si někdo na cizím pozemku rozjede své vlastní soukromé podnikání bez jediného souhlasu. To je anarchie.


Před nedávnem jste instalovali v Praze první sloupy veřejného osvětlení, které zároveň obsahují nabíječky elektromobilů. Jaké jsou výhody tohoto řešení? Kolik jich je a jaký je další plán, i právě s ohledem na současnou situaci?
Největší jejich výhodu je synergické řešení dvou sítí a jednoho výkopu. Důvodem je úspora nákladů – přenosová soustava ve městě je v drtivé většině v podzemí, nejdražším prvkem obnovy je výkop zejména díky pražským specifikům – například TSK požaduje v případě výkopu obnovu celé šíře chodníku – a právě zde šetříme, protože kopeme kvůli dvěma sítím pouze jednou a tím šetříme ony náklady.
Jedná se společný projekt Technologií, Pražské energetiky – distribuce a hlavního města. V danou chvíli se dokončují pilotní projekty na pražských Vinohradech, následovat budou v příštím roce další lokality. Předpokládáme, že do budoucna takto může vzniknout až 6000 nabíjecích míst.
Na elektromobilitu můžete mít různé názory, nicméně je tu s námi a potřebuje potřebnou infrastrukturu. A tímto část potřebné infrastruktury řešíme. Klíčem k elektromobilitě jsou přenosové kabely a dostatečný příkon a přenosová kapacita kabelů. A o tomto je právě tento projekt.