David WILCZEK, redaktor
Kampus Hybernská je úspěšný projekt Univerzity Karlovy a hlavního města, který nabízí lidem různé možnosti využití volného času. Prostřednictvím vzdělávacích a kulturních aktivit propojuje veřejnost se studenty a akademiky.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Cílem toho celého projektu je i do budoucna zapojit další univerzity a vytvořit místo, kde se bude setkávat funkční život města a studentů, kde to vlastně bude propojení těch záležitostí, jak akademické obce, tak i studentského volnočasového života a vlastně těch témat, které jsou spjaté s městem.

David WILCZEK, redaktor
Pražský magistrát se rozhodl vzájemnou spolupráci dále rozšířit na základě memoranda. Vznikne tak nový právní subjekt, který bude schopen si zajistit více zdrojů financování a rozšíření aktivit.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Celé by to mělo mít podobu do budoucna ústavu, což je vlastně právnická forma řízení osoby. Bude se to jmenovat Kampus Hybernská, zapsaný ústav, přičemž jsou 2 zakladatelé. Jedním zakladatelem je hlavní město Praha a druhým zakladatelem je Univerzita Karlova, zaručuje se zajišťovat celý chod po té personální stránce.

David WILCZEK, redaktor
Zároveň se hlavní město zavázalo poskytnout vstupní vklad ve výši 10 000 000 Kč.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Závazek města je na tom začátku zčásti finanční, ale zejména se zavazuje vlastně dát nějaký právní titul možnosti užívání té nemovitosti.

David WILCZEK, redaktor
Kampus Hybernská se během tříleté činnosti stal vyhledávaným místem. Jen za rok 2019 se v jeho prostorách uskutečnilo přes 1000 akcí, které navštívilo přes 100 000 lidí.