Lenka PIŠTĚKOVÁ, moderátorka
Hlavní město nebude nájemcům v budovách magistrátu účtovat úroky z prodlení plateb nájemného, a to až do skončení vyhlášeného stavu nouze. Dnes o tom rozhodli pražští radní. Praha tak chce zamezit případným finančním problémům obchodníků, kteří kvůli mimořádným opatřením museli svoje provozovny v budovách patřících městu zavřít, říká radní pro majetek Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Pakliže nezaplatí, tak jim nebudeme vypovídat provozy, budou zde možnosti splátkových kalendářů a za tu dobu stavu nouze toho období, kdy nebudou platit a nebudou moci platit jim nebudou účtovány ani úroky z prodlení z takovýchto nájmů.