Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším dnešním hostem je pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z koalice Spojené síly pro Prahu a člen TOP 09. Pojďme na nádraží Vyšehrad. Vy jste tam byl minulý týden se podívat osobně. To nádraží je totálně zchátralé. A Praha teď plánuje, že s tím něco udělá, že ho odkoupí. Mluví se dokonce o tom, že by se tam umístila slovanská epopej. Vy věříte tomu, že se to konečně pohne po těch mnoha, mnoha letech, kdy to chátrá?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Já bych byl velice rád, nicméně musíme říci, jak to je, a sice ta budova patří soukromé společnosti. Aby ji Praha mohla získat, tak ji ta společnost musí chtít prodat. A aby ji Praha mohla koupit, tak musí koupit za cenu v místě čase obvyklou, to znamená za cenu dle znaleckého posudku. Praha nemůže vykupovat nemovitosti za vyšší cenu než jí vlastně říká zákon. My v tuto chvíli máme zpracovaný posudek, který říká, že ta nemovitost má hodnotu někde kolem 70 000 000 Kč.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Oni chtějí 117 000 000 Kč.

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Oni chtějí 117 000 000 Kč, proto teď budou další jednání. Pakliže se na té ceně neshodneme a za mě tedy je klíčové, aby se konečně začalo něco dít s tím objektem, to znamená, v optimální variantě by ho klidně začal opravovat i současný vlastník nebo jiný investor.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
O tom se mluví léta letoucí a ten vlastník na to nesáhl, tak máte pocit, že vám to spadne na hlavu, tak jak chcete donutit toho současného vlastníka, aby to začal opravovat?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Primárně je třeba si říci, že vlastnické právo i zavazuje. Proto Stavební úřad na Praze 2 začíná opětovně jednat s vlastníkem ve smyslu pokutováni a starání se o tu památku. A zároveň, jak koaliční partneři na radnici, tak i na Praze 2, tak vlastně zvedají tu myšlenku, která je dána v zákoně o památkové péči a která se týká možnosti vyvlastnění, pakliže by se ten vlastník nestaral tu nemovitost, pakliže by zkrachovaly tato jednání, pak, abyste mohla vůbec zahájit nějakou možnost vyvlastnění, musíte použít všechny dohadovací prostředky, to znamená, pakliže normální cesta domluvit se na správě takového objektu selže, tak teprve potom přichází možnost podání té myšlenky vyvlastnění.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
No a ta společnost Rail City už to vlastní mnoho let a za těch mnoho let na to nikdo ani nešáhnul, tak to už je přece důvod k vyvlastnění ne?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Je to jedna z předpokládaných možností, protože vy musíte projevit i zájem tu nemovitost nabýt nejdřív normální cestou. Jo, to je nějaké zákonné maximum toho, co by se v tom právu vůbec mělo použít, to znamená i za mě říkám, pojďme se ještě zkusil domluvit, pakliže se nedomluvíme, tak máme i nějaký důkazní břemeno do budoucna toho vyvlastňovacího sporu, protože další věcí, kterou je třeba zmínit, je, že to vyvlastňovací řízení zatím v Čechách nikdy nebylo úspěšně pořádně dotaženo do konce. Praha to zkoušela, v případě zámku v Petrovicích, který zrestituovala původní majitelka, nicméně o ten zámek nejeví jakýkoliv zájem a vlastně stejnak jsme tam dneska nedoběhli ani do nějakého úspěšného zdárného konce, takže mám jenom strach, abychom se tady nedostali do nějakého vyvlastňovacího řízení, které potrvá x let a ta památka mezitím bude dál chátrat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Praha má pořídit asi 930 přístřešků pro zastávky MHD, nových přístřešků, teď ten mobiliář provozuje firma JCDecaux, které končí smlouva příští rok, a to 1 den JCDecaux si ty svoje přístřešky odveze a vy tam hned druhý den dáte ty nové?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Tak tam je třeba říct, že je tedy hrozně nešťastná historická konstrukce té smlouvy o provozu městského mobiliáře. Nešťastná z toho důvodu, že vlastně ta smlouva předjímala za prvé vlastnictví těch zastávek, nikdy nebylo v rukách hlavního města Prahy, to je právě to, že spousta občanů se ptá, proč měníte ty zastávky, ty zastávky jsou ještě v pořádku a proč nám je chcete nahrazovat nějakým jiným typem? Já za sebe říkám, my bychom je nechtěli nahrazovat. My jsme nabízeli společnosti JCDecaux, to, že si ty zastávky od nich odkoupíme v případě, že se mi to zastávky pronajmeme, to společnost JCDecaux bohužel odmítla s ohledem na jejich vlastní interní pravidla a licenční jednání s autory toho prototypu. Jenom, abych to uvedl, bylo to někdy v roce 92-93, kdy ta smlouva vlastně celá vznikala. Ta končí příští rok, ona byla několikrát prodlužována a společnost JCDecaux nabídla městu, že ji postaví přístřešky, ty přístřešky budou patřit společnosti JCDecaux a společnost JCDecaux si na ty přístřešky může dávat svoji vlastní reklamu. A problém je tím, že ta smlouva je letitá, vlastně všichni se báli toho, až skončí, tak se vždycky duše prodloužila, tím, že je tady nový zákon o zadávání veřejných zakázek, tak dneska je ta smlouva velice obtížně prodloužitelná tak, aby to bylo legální, tudíž ani nelze v tom kontraktu dle našich právních stanovisek snadno pokračovat. My tady řešíme právě aspoň nějakou přechodnou dobu, po kterou by se dalo prodloužit právě proto, že ta smlouva nepamatuje na ten exit plán. Přesně jak jste řekla, ta smlouva má vlastně v tom svém přechodném ustanovení to, že do půlnoci 30. 6. 2021 tam, kde má přístřešky a od půlnoci už je tam nemá, což je nemyslitelné, proto vy tady musíte nastavit nějaký systém nahrazování. My chceme, aby JCDecaux provozovalo ty přístřešky do poloviny příštího roku. V tuhletu chvíli sedí technické týmy, které mají dohromady vlastně dál harmonogram plánu obnovy těch konkrétních přístřešků tak, aby byl co nejméně tímto dotčen občan hlavního města Prahy, to znamená, aby na něj nepršelo a aby, pokud možno, ta zastávka byla v co nejkratší dobu rozkopána, případně tam byly prováděny ty práce.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Podle JCDecaux, podle zástupců této společnosti, město nemá know how, aby mobiliář mohlo pořídit a spravovat. Co tomu říkáte?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Já jsem zastáncem toho, respektive já jsem i v radě prosazoval myšlenku, abychom pokračovali koncesním řízením, kde by byl stejný model jako byl. S JCDecaux jsme postupovali tímto i nadále, to znamená, že jsme vybrali společnost, která by to provozovala za nás, nicméně s tím, že po uplynutí té doby by to vlastnictví přešlo na hlavní město Prahu, to znamená, že bychom neřešili tento případ. Já souhlasím s tím, že bude lepší, když do budoucna bude fungovat v podobném modelů provoz těch zastávek. To znamená, město sice zainvestuje tu železobetonovou část, to znamená ty zastávky postaví, nicméně bude soutěžit správce a bude za to dostávat peníze. To znamená, že dá k dispozici reklamní plochy na těch zastávkách a ten, kdo je bude provozovat tu reklamu na těch zastávkách, se zároveň o ty zastávky bude starat. To znamená, bude tam čistit skla, bude vynášet odpadky a myslím si, že to je efektivnější model správy, než že to bude dělat samo město.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Pojďme ještě na jedno téma. Praha už dlouho mluví o plánu opravit zchátralé prostory v tom podstavci bývalého Stalinova pomníku na Letné. Tam se ukázalo, že je velmi špatná statika. Loni tam byly nějaké průzkumy. Jaká je teď aktuální situace?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Tak aktuální situace je taková, že my máme k dispozici statické posudky. Ty statické posudky říkají, že ten stav není úplně optimální, nicméně není ani katastrofální. Tedy, že by měla stačit nějaká menší sanace, nikoliv kompletní rekonstrukce. Znamená to, že by se tam vybudoval systém určitých podpěr a zároveň by se tam daly železobetonové výztuže. Zároveň s tím vlastně městu a zastupitelstvu hlavního města Prahy byla adresována petice, která říká, že občané teda, kteří to využívají, tam chtějí zachovat ten volnočasový ráz, takže já za sebe asi nepředpokládám, že by se dneska tady zvedla myšlenka nějaké obrovské investice do té, řekněme, památky nebo do toho podstavce, do toho prostoru pod tím bývalým památníkem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Co by tam tedy mělo být?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Myslím si, že to zůstane. Tak my to nejdřív potřebujeme opravit, abysme tam vůbec mohl někoho pustit a pakliže to nebude nebezpečné vstupu komukoliv, tak se můžeme začít bavit, jestli tam nemůže být nějaké kulturně společenské využití, ale nicméně asi ne trvalého rázu, ale spíše toho jednorázového charakteru, typu bude zde nějaká výstava připomínající dobu nesvobody, tak si myslím, že to je skvělý prostor, kam by se ti lidé mohli podívat. Nicméně, nikoliv jako permanentní prostor.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Ale restaurace třeba ne.

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Myslím si, že určitě ne, že to není v souladu s tím, co by chtěla Praha 7, ani co nám adresovávali ti občané v té petici, která čítá několik 1000 podpisů. A druhá věc je, že město potřebuje investovat do svého majetku nemalé prostředky na jeho opravu, obnovu, údržbu a tady v tomhle tom případě, abychom tam udělali něco smysluplného typu funkční restaurace, tak by se tam muselo investovat obří set milionů korun, což jsou peníze, které by se nikdy zpátky nevrátily.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Na začátku února zmizela z kyvadla na Letné, z toho metronomu ručička, co se s ní stalo?

Jan CHABR, radní pro správu majetku
Tak já nedokážu asi říct úplně, co se s ní stalo, nicméně máme domluvu s tím vlastníkem metronomu. A máme zde cíl, že by se metronom opravil a že by se ta ručička znovu rozkývala, takže předpokládám, že ta ručička je někde u opravářů a snaží se jí rozpohybovat tak, aby metronom v létě znovu mohl plnit tu funkci metronomu, tedy kyvadla času, které se bude hýbat nad Prahou.