Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším dnešním hostem je pražský radní pro správu majetku Jan Chabr za Spojené síly pro Prahu a TOP 09. Jedna z největších ostud Prahy je dezolátní stav unikátního nádraží Vyšehrad. A ta jednání magistrátu s tím soukromým vlastníkem se táhnou už roky. K ničemu to nevede. Teď se tam dokonce i propadla střecha, což jsem viděla na vlastní oči, proč to nejde?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Samozřejmě první důvod, proč to nejde, je otázka ceny. Vlastník požadoval za ten soubor nemovitostí, ona to nejenom budova toho samotného nádraží, ale těch dvou pozemků okolo, na kterých se dá stavět, požadoval částku okolo 130 000 000 Kč. Posudek, který si vypracovalo město Praha a Praha může nakupovat pouze za cenu v místě a čase obvyklou, kterou stanoví znalec, a to je zhruba 67 000 000 Kč, takže ty představy rozcházely na ceně. Potom jsme rozjeli jednání o směně, která po delší stagnaci nakonec vypadají teď poměrně nadějně, takže jednáme o možné směně toho nádraží za soubor pozemků v oblasti Dolních Počernic.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
To znamená, že by Praha ne odkoupila to nádraží, ale tomu majiteli by dala tyto pozemky a tím pádem by se přepsalo na Prahu to Nádraží Vyšehrad. Rozumím tomu?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Přesně tak. Je to mechanismus směny, kdy každá ze stran něco pozbývá a něco nabývá, to znamená Praha by pozbývala ty pozemky v Dolních Počernicích a nabyla by vlastnictví Nádraží Vyšehrad, ta společnost Rail City Vyšehrad by naopak získala ty pozemky a Praze dala nádraží a stavební pozemky, které jsou vedle toho.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
A to nádraží se ale rozpadá, jak už jsem říkala, teď tam aktuálně ta střecha odchází zcela. Než se domluvíte, co když to nádraží spadne úplně?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Samozřejmě povinností každého vlastníka je starat se o tu svou nemovitost, není to tedy právo, ale jsou to i povinnosti zejména, pokud vím, o vstupu do vztahu, že si pořizuji kulturní památku, což to nádraží je. Tam vlastně, když si to nádraží pořizoval, věděl. Tady z toho důvodu existuje památková kulturní ochrana i město samo nemůže vydávat pokuty, ale může to vydávat příslušný Stavební úřad a Odbor památkové péče. My jsme jako město k tomu dávali podněty, v současné chvíli vím, že proběhlo šetření někdy na přelomu listopadu a prosince, právě v době toho, když se tam propadla střecha. On vlastník samozřejmě reaguje tak, že o nemovitost se stará a že tam samozřejmě udělal nějakou provizorní náhradu té střechy, ale všichni moc dobře víme, že to není dostatečné a souhlasím s vámi, že nejdůležitější je, aby se zakročilo, to znamená jako ty orgány státní správy, Stavební úřad, respektive Odbor památkové péče nařídil vlastníkovi adekvátní chování, to znamená adekvátní náhradu zajištění té střechy, zajištění té nemovitosti, aby nespadla do té doby, než se vymyslí komplexní řešení, jak s tou nemovitostí dál. A pakliže by to ten vlastník nesplnil, existuje zákonná možnost, že to nařídí samosprávě nebo respektive tu pravomoci atrahuje samospráva, pakliže ten vlastník neplní, to znamená, že by to opravila sama Praha, nicméně by to nebylo na náklady Prahy, ale na náklady toho vlastníka.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Ale otázka je, jestli by to ten vlastník zaplatil.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Je to otázka, jestli by to zaplatil, nicméně městu by za to vznikala dlužná pohledávka vůči tomu vlastníkovi. Pakliže, když máte nějakou pohledávku, tak můžete například, pakliže ten vlastník neplní, podat návrh na insolvenční řízení, případně další mechanismy, kdy zase vlastník má dneska ve vlastnictví tu budovu, to znamená, že by existovala nějaká možná cesta dostat se k té budově.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Na vaši předchůdci, protože už se o tom jedná mnoho, mnoho let mluvili o vyvlastnění, proč se k vyvlastnění nepřistoupilo? Když jsem nad tím přemýšlela, to by se asi táhlo mnoho, mnoho let.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Otázka vyvlastnění je právem České republiky poměrně dlouze neprozkoumaná, protože vlastně fungovala za minulého režimu a ne úplně s dobrou konotací. Ten zákon O památkové péči na vyvlastnění pamatuje, ale je to jakési poslední možné řešení, které se nabízí. Z toho důvodu, že to je vlastně složitý proces, který jistě bude mít i nějakou dohru u soudů, tak vždycky byla jakási zdrženlivost jít tedy do tohoto kroku právě proto, abychom se nedočkali dříve spadnutí nádraží než samotného vyvlastnění. Nicméně my jsme ten proces svým způsobem zahájili. Jak jsem říkal, legislativně to je obšírně popsáno, ale prakticky to zatím nebylo pořádně nikde dokonáno. Je to nutná součinnost Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a my nyní činíme již první kroky i v začátku toho vyvlastnění.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Tedy mluvil jste o té výměně za ty pozemky v těch Počernicích. Myslíte, že to už se stane letos?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Já bych byl velice rád a právě proto, aby to nádraží zůstalo zachován, protože zatím ze strany současného vlastníka není jevená nějaká náležitá aktivita k tomu, aby opravdu to nádraží dal zaprvé do původního stavu, to znamená zrekonstruovat ho, ale aby ho vůbec udržoval ve stavu, aby se dále ten stav nezhoršoval.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Praha je teď prázdná, turisté v nedohlednu. Letos se jistě změní, jak plánujete nastartovat příjezdový turismus?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Praha si založila vlastně ještě před tím nástupem koronaviru vlastní akciovou společnost Prague City tourism, což je vlastně společnost, která se má zabývat podporou turismu do Prahy. Je to společnost, kterou vlastně vedou, si myslím, renomovaní lidé, kteří se touto otázku zabývají delší dobu a vlastně už v létě minulého roku, když se rozvolnila pravidla a vlastně rozvolnila se ta opatření po první vlně koronaviru, se spustila kampaň v Praze jako doma. Byla to kampaň mířena primárně na Čechy, ale i do ciziny. Bylo to vlastně ukázání těch nejhezčích pražských míst, památek a byl to systém jakýchsi voucherů. To znamená, když ten turista přijede do Prahy, ať už to bude Čech nebo to bude Slovák nebo to bude někdo úplně z ciziny, tak dostane k tomu, když se ubytuje v pražském hotelu balíček voucherů, na které může čerpat jednotlivé vstupné v pražských pamětihodnostech, takže to znamená vlastně, že my mu nabízíme vstup zdarma na některé městské, ale i soukromé památky, které jsou zapojené do tohohle toho programu.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Původně spravovalo památky jako například Petřínskou rozhlednu nebo Prašnou bránu, Novomlýnskou vodárenskou věž, Muzeum hlavního města Prahy. Nově to tedy bude spravovat ta městská společnost. Jak to bude dělat jinak, než to dělalo to muzeum? Mluvil jste tedy o těch dvou voucherech.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Je to vlastně spjaté s proměnou systému vlastně o turismus a výnosy z turismu v Praze jako takovém, protože Muzeum hlavního města Prahy bylo příspěvkovou organizací. Jako příspěvková organizace mělo nějaké výtěžky z toho vstupného a z toho si dotovalo zčásti ten svůj provoz, ale vlastně sami vidíte, že z výtěžku z turismu se dávaly peníze do muzea, přičemž to není asi úplně ta správná rovnice. Rovnice má být o tom, že z kapitoly rozpočtu se následně financovaly aktivity na podporu turismu v Praze. Právě tato akciová společnost má za prvé platit nájem za ty objekty podle toho, kolik tam přijde návštěvníků, jaké se vybere vstupné, tak bude městu platit nájem. Druhá věc je, že ta společnost vlastně i z těch výnosů, z toho, co na tom vydělá, co nebude ten rozdíl v tom nájemném podle toho obratu, tak bude používat prostředky dále k různým podporám rozvoje kultivovaného turismu v Praze, to znamená například kongresová turistika, ale i třeba věci, které si myslím, že Praze utíkaly a jiná evropská místa to celou dobu činí, a to jsou třeba například vlastní obchody nebo produkty toho upomínkového charakteru, ýe to nemusí jen o tom, že si kupujete Matrjošky a chodíte po Praze a vidíte takovou tu šílenou svoloč za mě tedy, ale budeme mít i oficiální pražský merchandising, to znamená oficiální turistické předměty, které si Praha bude prodávat sama a ten výnos půjde do městské pokladny. A zároveň z toho můžeme dotovat nebo vytvářet nové aktivity, které budou zase i pro Pražany, protože v současné době z toho ekonomického pohledu Praha s turisty až tolik nemá, protože vlastně jediný poplatek, který tady ten turista utratí, je vlastně poplatek za ubytování, pakliže tu přespí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Pražský mobiliář bude nový. Budou nové sloupy, koše, lavičky, zastávky, jak to vypadá s tou výměnou, kdy už to uvidíme na vlastní oči?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak podle mě je třeba říct, do 30. 6. letošního roku běží letitá tuším sedmadvacetiletá smlouva se společností JCDecaux, která neměla nastavený ten ukončovací mechanismus, takže hrozilo, že Pražané budou moknout, že ze dne na den vlastně odmontují všechny zastávky. My jsme se domluvili na systému postupných výměn, to znamená k ukončení té smlouvy se začne měnit vždycky určitá část Prahy tak, abychom neměli rozkopané všechny zastávky najednou a zároveň Pražané nebyli v bahně, nebyli na přístřešcích nebo nebyli na plochách, kde nejsou přístřešky a mokli tam, takže to proběhne v půlročních horizontech, bude to vždycky kus za kus tak, aby byla co nejméně ovlivněná kvalita toho provozu. A první kusy bychom měli vidět v druhé polovině letošního roku. Nemám přesný plán té činnosti, bude to napříč celou Prahou, těch zastávek je cca 1200, takže ono to bude opravdu rozvrstvené po všech městských částech. Nebude to tak, že se prioritně mění Praha 5, Praha 6, protože bychom věděli, že vlastně na Praze 5 a Praze 6 se vlastně nikdo nebude moct rozumně postavit pod přístřešek, bude to uděláno tak, aby lidé nemokli a nerovnoměrně nebyla rozkopána vlastně celá infrastruktura těch zastávek po Praze.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
A ještě poslední věc, řekněte, prosím, kde můžeme vidět pilotní zastávku?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak ta pilotní zastávka je na Palackého náměstí, kde se vlastně nachází ministerstvo zdravotnictví, tak tam u něj můžete vidět nový přístřešek. Přístřešek, který si Praha sama navrhla, vysoutěžila ho v mezinárodní architektonické soutěži a myslím si, že ty prvky pražského mobiliáře jsou poměrně populární, protože Bratislava nás požádala, že si jí to hrozně líbí, sama si nechce organizovat velkou soutěž, jestli by nemohla používat ty prvky pražského mobiliáře v Bratislavě, takže my jsme poskytli licenční smlouvu a v Bratislavě budeme moct vidět stejné koše, lavičky a zastávky, jako máme v Praze.