Lenka CASTILLO, redaktorka
Kampus Hybernská, objekt ve stejnojmenné ulici v Praze 1, už třetím rokem zde pokračují práce na jeho rekonstrukci a opravách a stojí za tím i podpora a spolupráce magistrátu.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
My jsme šli cestou, nikoliv velké plošné rekonstrukce, kdy odhady byly v rámci set milionů korun, ale šli jsme tou menší postupnou a zachování co nejvíce původních prvků.

Lenka CASTILLO, redaktorka
Celková částka, kterou magistrát v tomto roce na opravy areálu většího než 7000 m2 poskytl, byla 25 000 000 Kč. Kulturně vzdělávací centrum je partnerským projektem Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty a magistrátu. Konají se zde různé akce. Představuje se zde hudba, film, literatura, pořádají semináře a přednášky či organizují festivaly a také výstavy. Aktuálně se pracuje na coworkingovém centru.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Dlouhá léta tento areál byl zpustlý, nebyl přístupný veřejnosti a zrovna v té Hybernské ulici, která je plná hotelů, komerčních prostorů, přinesl vlastně vítanou možnost spolupráce mezi akademickou obcí, hlavní městem Prahou a místo, které vlastně patří Pražanům, kam můžu chodit Pražané, nejenom studenti, ale vlastně kdokoliv a je to vlastně propojení, žádané propojení hlavního města Prahy, univerzitních spolků, univerzit samotných a vlastně takové to propojení toho, co město vlastně potřebuje a chce.

Lenka CASTILLO, redaktorka
Místo, které za minulého režimu patřilo ministerstvu vnitra, by už brzy mohlo fungovat jako samostatný autonomní institut. Díky tomu by si mohl sáhnout na další zdroje financování, ať už od soukromých investorů, nebo formou dotací z ministerstva školství či z evropských peněz.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
To centru města má být o tom, že sem chodí normální Pražané, studenti a vlastně si zde realizují své volné chvíle a volný čas, což si myslím, že se tímto projektem za poměrně nízkých nákladů, vezmeme-li v úvahu velikost tady toho objektu, splnilo a podařilo.

Lenka CASTILLO, redaktorka
Vše o aktivitách kampusu je možné nalézt na webových stránkách kampushybernska.cz, na Facebooku, Instagramu nebo přímo v infocentru kampusu Hybernská. Lenka Castillo, televize Praha.