Lenka CASTILLO, redaktorka
Smíchovský břeh je oázou klidu a nabízí výhled na historickou dominantu Prahy, Vyšehrad a unikátní železniční most. I zdejší korzo bude určeno relaxaci, procházkám, festivalům a možná i akustickým koncertům, a právě při větších akcích bude potřeba respektovat opatření spojená s šířením nemoci COVID-19.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
V tuhletu chvíli máme v podstatě jakoby omezený let té náplavky, co se týká akcí proběhlých i původně plánovaných. Také je tady samozřejmě limitní množství lidí, limitní množství akcí, nicméně pro ty venkovní, pro ty venkovní pořádané akce dneska platí 1000 osob jako limitní hranice. Uvidíme, jestli se to změní nebo nezmění.

Lenka CASTILLO, redaktorka
I přes uvolnění některých opatření bude oproti dřívějšku na bezpečnost davu shromažďujícího se na náplavkách a také na označení únikových východů kladen větší důraz.

Petr HOZMAN, kurátor náplavek
Jsme omezení na začátku v rámci třeba jakoby odstupu lidí od sebe na farmářských trzích, musí být samozřejmě regulovaný organizátorem, nicméně postupně se sem ten život vrátil.

Lenka CASTILLO, redaktorka
Přesto organizátoři vyzývají k obezřetnosti a ohleduplnosti. Kdo bude cítit potřebu vzít si roušku, má tak učinit.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Na druhou stranu při té běžné návštěvě, když přijdete se podívat třeba do těch komunitních kobek, kde dneska probíhá velice zajímavá výstava nebo i ty menší kobky, tak si myslím, že pro návštěvníky je to poměrně bezpečný prostor, protože se pohybujete na čerstvém vzduchu venku, zajdete do kobky, kde se nachází maximálně pár jedinců, můžete si nasadit roušku, nebo zatím se můžete pohybovat volně, a z tohohle pohledu máte poměrně zajímavý čerstvý vhled a nemusíte se nějak omezovat.

Lenka CASTILLO, redaktorka
Cílem mimořádných opatření zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19. Lenka Castillo, televize Praha.