Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z koalice Spojené síly pro Prahu a člen TOP 09. Dobrý den.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Pojďme na nádraží Vyšehrad. Vy jste tam byl minulý týden se podívat osobně. To nádraží je totálně zchátralé a Praha teď plánuje, že s tím něco udělá, že ho odkoupí, mluví se dokonce o tom, že by se tam umístila Slovanská epopej. Vy věříte tomu, že se to konečně pohne po těch mnoha a mnoha letech, kdy to chátrá?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Já bych byl velice rád, nicméně musíme říci, jak to je, a sice ta budova patří soukromé společnosti. Aby ji Praha mohla získat, tak ji ta společnost musí chtít prodat a aby ji Praha mohla koupit, tak ji musí koupit za cenu v místě a čase obvyklou, to znamená za cenu dle znaleckého posudku. Praha nemůže vykupovat nemovitosti za vyšší cenu, než jí vlastně říká zákon. My v tuto chvíli máme zpracovaný posudek, který říká, že ta nemovitost má hodnotu někde kolem 70 000 000 Kč.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Ale oni chtějí 117 000 000.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Oni chtějí 117 000 000 Kč, proto teď budou další jednání. Pakliže se na té ceně neshodneme a za mě tedy je klíčové, aby se konečně začalo něco díti s tím objektem, to znamená, v optimální variantě aby ho klidně začal opravovat současný vlastník anebo jiný investor..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
No ale pane radní, o tom už se mluví léta letoucí a ten vlastník na to nesáhnul. Tam máte pocit, když jdete kolem, že vám to spadne na hlavu. Tak jak chcete donutit toho současného vlastníka, aby to začal opravovat?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak primárně je třeba si říci, že vlastnické právo zavazuje, proto Stavební úřad na Praze 2 začíná opětovně jednat s tím vlastníkem ve smyslu pokutování za nestarání se o té památce a zároveň jak koaliční partneři na radnici, tak i na Praze 2 tak vlastně zvedají tu myšlenku, která je dána v zákoně o památkové péči a která se týká i možnosti vyvlastnění, pakliže by se ten..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Na to jsem se chtěla zeptat.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
..vlastník nestaral o tu nemovitost a pakliže by i zkrachovali, tak to jednání pak, abyste mohla vůbec zahájit nějakou možnost vyvlastnění, musíte použít všechny dohadovací prostředky, to znamená, pakliže normální cesta domluvit se na správě takového objektu selže, tak teprve potom přichází možnost podání té myšlenky vyvlastnění. Nicméně..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
No ale ta společnost RealCity, co to vlastní, už to vlastní mnoho mnoho let a za těch mnoho let na to nikdo ani nesáhnul. Tak to už je přece důvod k vyvlastnění ne?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
A je to jedna z předpokládaných možností, protože vy musíte projevit i zájem tu nemovitost nabýt nejdřív normální cestou jo. To je vlastně nějaké zákonné maximum ultima ratio z toho, co by se v tom právu vůbec mělo použít. To znamená, i za mě říkám, pojďme se ještě zkusit domluvit, pakliže se nedomluvíme, tak máme i nějaký důkazní břemeno do budoucna do toho vyvlastňovacího sporu. Protože další věcí, kterou je třeba zmínit, je, že to vyvlastňovací řízení zatím v Čechách nikdy nebylo úspěšně pořádně dotaženo do konce. Praha to zkoušela v případě zámku v Petrovicích, který zrestituovala původní majitelka, nicméně o ten zámek nejeví jakýkoliv zájem a vlastně stejnak jsme tam dneska nedoběhli ani do nějakého úspěšného zdárného konce. Takže já mám jenom strach, abychom se tady nedostali do nějakého vyvlastňovacího řízení, které potrvá x let a ta památka mezitím bude dál chátrat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším dnešním hostem je pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z koalice Spojené síly pro Prahu a člen TOP 09. Praha má pořídit asi 930 přístřešků pro zastávky MHD, nových přístřešků. Teď ten mobiliář provozuje firma JCDecaux, které končí smlouva příští rok. A to 1 den JCDecaux si ty svoje přístřešky odveze a vy tam hned druhý den dáte ty nové?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak tam je třeba říct, že je tady hrozně nešťastná historická konstrukce té smlouvy o provozu městského mobiliáře. Nešťastná z toho důvodu, že vlastně ta smlouva předjímala..za prvé vlastnictví těch zastávek nikdy nebylo v rukách hlavního města Prahy, to je právě to, že spousta občanů se ptá, proč měníte ty zastávky, vždyť ty zastávky jsou ještě v pořádku, a proč nám je chcete nahrazovat nějakým jiným typem. Já za sebe říkám, my bychom je nechtěli ani nahrazovat. My jsme nabízeli společnosti JCDecaux to, že s nimi ty zastávky od nich odkoupíme, případně že s nimi ty zastávky pronajmeme. To společnost JCDecaux bohužel odmítla s ohledem na jejich vlastní interní pravidla a licenční jednání s autory toho prototypu. Jenom, abych to uvedl, bylo to někdy v roce 92, 93, kdy ta smlouva vlastně celá vznikala.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
A ta končí ten příští rok.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Ta končí příští rok, ona byla několikrát prodlužována. A společnost JCDecaux nabídla městu, že jí postaví přístřešky, ty přístřešky budou patřit společnosti JCDecaux a společnost JCDecaux si na ty přístřešky může dávat svoji vlastní reklamu. Problém je tím, že ta smlouva je letitá, vlastně všichni se báli toho, až skončí, tak se vždycky jednoduše prodloužila, tím že je tady nový zákon o zadávání veřejných zakázek, tak dneska je ta smlouva velice obtížně prodloužitelná tak, aby to bylo legální, tudíž ani nelze v tom kontraktu dle našich právních stanovisek snadno pokračovat. My tady řešíme právě aspoň nějakou přechodnou dobu, po kterou by se to dalo prodloužit právě proto, že ta smlouva nepamatuje na ten Exit plán. Přesně, jak jste řekla, ta smlouva tam má vlastně v tom svém přechodném ustanovení to, že do půlnoci 30. 6. 2021 tam Decaux má přístřešky a od půlnoci už je tam nemá, což je nemyslitelné. Proto my teď musíme nastavit nějaký systém nahrazování. My chceme, aby Decaux provozovalo ty přístřešky do poloviny příštího roku a v tuhletu chvíli sedí technické týmy, které mají dohromady vlastně dát harmonogram plánu obnovy těch konkrétních přístřešků tak, aby byl co nejméně tímto dotčen občan hlavního města Prahy. To znamená..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Aby na něj nepršelo.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Aby na něj nepršelo a aby pokud možno ta zastávka byla co nejkratší dobu rozkopána, případně tam byly prováděny ty práce.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Podle JCDecaux, podle zástupců této společnosti, město nemá know how, aby mobiliář mohlo pořídit a spravovat. Co tomu říkáte?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Já jsem zastáncem toho, respektive já jsem i v radě prosazoval myšlenku, abychom pokračovali v koncesním řízení, tedy aby stejný model jako byl s Decauxem jsme postupovali tímto i nadále, to znamená, že jsme vybrali společnost, která by to provozovala za nás, nicméně s tím, že po uplynutí té doby by to vlastnictví přešlo na hlavní město Prahu, to znamená, že bychom neřešili tento případ. Já souhlasím s tím, že bude lepší, když do budoucna bude fungovat v podobném modelu provoz těch zastávek. To znamená, město sice zainvestuje tu železo-betonovou část, to znamená, ty zastávky postaví, nicméně bude soutěžit správce a bude za to dostávat peníze. To znamená, že dá k dispozici reklamní plochy na těch zastávkách a ten, kdo je bude provozovat tu reklamu na těch zastávkách, se zároveň o ty zastávky bude starat. To znamená, bude tam čistit skla, bude vynášet odpadky a myslím si, že to je efektivnější model správy, než že to bude dělat samo město.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším hostem je pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z koalice Spojené síly pro Prahu a člen TOP 09. Pojďme ještě na jedno téma. Praha už dlouho mluví o plánu opravit zchátralé prostory v tom podstavci bývalého Stalinova pomníku na Letné. Tam se ukázalo, že je velmi špatná statika. Loni tam byly nějaké průzkumy. Jaká je teď aktuální situace?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak aktuální situace je taková, že my máme k dispozici statické posudky. Ty statické posudky říkají, že ten stav není úplně optimální, nicméně není ani katastrofální. Tedy, že by měla stačit nějaká menší sanace, nikoliv kompletní rekonstrukce. Znamená to, že by se tam vybudoval systém určitých podpěr a zároveň by se tam daly železobetonové výztuže. Zároveň s tím vlastně městu a zastupitelstvu hlavního města Prahy byla adresována petice, která říká, že občané, ti lidé, kteří to využívají, tam chtějí zachovat ten volnočasový ráz, takže já za sebe asi nepředpokládám, že by se dneska tady zvedla myšlenka nějaké obrovské investice do té vlastně dneska, řekněme, památky nebo do toho podstavce do toho prostoru pod tím bývalým památníkem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Coby tam tedy mělo být?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Myslím si, že to zůstane..takhle, my to nejdřív potřebujeme opravit, abysme tam vůbec mohli někoho pustit, a pakliže to nebude nebezpečné vstupu komukoliv, tak se můžeme začít bavit, jestli tam nemůže být nějaké kulturně společenské využití. Ale nicméně asi ne trvalého rázu, ale spíše toho jednorázového charakteru, typu bude zde nějaká výstava připomínající tu dobu nesvobody, tak si myslím, že to je skvělý prostor, kam by se ti lidé mohli jít podívat. Nicméně nikoliv jako permanentní prostor, ale..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
To znamená restaurace třeba ne.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Myslím si, že určitě ne. Že to není ani v souladu s tím, co by chtěla Praha 7, ani co nám adresovali ti občané v té petici, která čítala několik 1000 podpisů. Druhá věc je, že město potřebuje investovat do svého majetku nemalé prostředky na jeho opravu, obnovu, údržbu a tady v tomhle tom případě, abychom tam udělali něco takhle smysluplného typu funkční restaurace, tak byste tam musela nainvestovat obří set miliony korun, což jsou peníze, které by se nikdy zpátky nevrátily.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Na začátku února zmizela z kyvadla na Letné, z toho metronomu ručička, co se s ní stalo?

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Tak já nedokážu asi říct úplně, co se s ní stalo. Nicméně máme domluvu s tím vlastníkem metronomu, máme zde cíl, že by se metronom opravil, a že by se ta ručička znovu rozkývala, takže já předpokládám, že ta ručička je někde u opravářů a snaží se jí rozpohybovat tak, aby metronom v létě znovu mohl plnit tu funkci metronomu, tedy kyvadla času, které se bude hýbat nad Prahou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Pane radní, děkuji, že jste přišel do pořadu K věci. Na shledanou.

Jan CHABR, radní pro majetek hl. m. Prahy /TOP09, Spojené síly pro Prahu/
Děkuji moc, na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším dnešním hostem byl pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z koalice Spojené síly pro Prahu a člen TOP 09. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne a těším se u dalšího pořadu K věci, na slyšenou.