Jan VARGA, redaktor
Nájemci nebytových prostor, které jsou v majetku Prahy teď mohou žádat o slevy na nájemném. Rada hlavního města odsouhlasila strategii, podle které se budou slevy na nájemném udělovat. Stačí vyplnit žádost na pražském realitním portálu.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Jednotliví naši nájemci, kteří budou mít zájem o poskytnutí slevy z nájemného v prostorách pronajímají hlavním městem Prahou mohou prostřednictvím webového formuláře, umístěného na realitním portále hlavního města Prahy, požádat právě o slevu z nájemného. Zároveň hlavní město Praha chce být v pozici toho, kdo nechce být klamán, tedy zároveň ty subjekty, kterým to poskytujeme, chceme aby dodržovaly základní standarty.

Jan VARGA, redaktor
Žadatel tedy nesmí být vůči městu dlužníkem a nesmí s ním být ani v soudním sporu. Praha se zaměřuje na pomoc menším podnikatelům, nájemce tedy nesmí mít za poslední účetní období obrat více než 300 000 000 Kč. Nájemce zároveň musí splňovat pravidla označování provozoven v Pražské památkové rezervaci na kulturních památkách.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Teď sesbíráme všechny žádosti a na základě toho, co řekne stát, jakým způsobem bude, tak my jsme připraveni ve vybraných segmentech dát 100 procentní slevu, nikoliv plošnou.

Jan VARGA, redaktor
Nájemci mohou o slevu nájemného žádat prostřednictvím webového formuláře až do 30. června letošního roku. Zároveň musí podpisem stvrdit čestné prohlášení, že žadatel splňuje všechny podmínky, které Praha stanovila.