Jan VARGA, redaktor
Praha odkoupí odsvěcený kostel svatého Šimona a Judy na Starém Městě, rozhodlo o tom vedení magistrátu. Kostel už léta slouží jako významný kulturní stánek a hlavní město už do něj investovalo nemalé finanční částky v rámci údržby památky. Městu se také s vlastníkem kostela, kterým je Českomoravská provincie Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří podařilo vyjednat odkup za nižší cenu než byl její původní odhad.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Ten původní posudek na kostel - jeho vybavení byl ve výši 125 000 000. My ho budeme kupovat za cenu ve výši 99 909 000. Co se týká jenom malé změny, tak je zde právo zpětné koupě pro právě řád Milosrdných bratrů v případě, že by se město rozhodlo v budoucnu toho objektu zbavit.

Jan VARGA, redaktor
Praha chce koupí kostela zabránit, aby památku potkal podobný osud jako kostel svatého Michala nedaleko Staroměstského náměstí, kde byl svého času klub a také nevěstinec. V kostele svatého Šimona a Judy koncertovaly významné osobnosti hudebních dějin a kultuře bude podle vedení Prahy sloužit i nadále.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Barokní kostel původně, ve kterém byly tak významné osobnosti, které zde koncertovaly jako byl Josef Hayden nebo Wolfgang Amadeus Mozart, ten kostel byl v padesátých letech odsvěcen, od osmdesátých let sloužil jako koncertní síň, dneska v něm slouží filmový orchestr FOK, zároveň zde vystupuje Pražský filharmonický sbor.

Jan VARGA, redaktor
Kostel zasvěcený svatému Šimonu Kananejskému a apoštolu Judovi byl postaven v sedmnáctém století na místě gotického kostela. Barokní památka byla součástí špitálu milosrdných bratří. Vlastníkovi, který Praze odkup nabídl, platí magistrát od roku 2016 za nájemné 800 000 Kč ročně.