Jan VARGA, redaktor
Praha odkoupí část pozemků na Letenské pláni, rozhodla o tom Rada na svém posledním zasedání. Tenisové kurty, které na pozemcích stojí jsou totiž v rukou více vlastníků a Praha se dlouhodobě snaží pozemky na tomto místě sjednotit.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Jak možná víte, tak ty kurty z půlky patří Praze, z půlky patřily Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ty ho vedli jako zbytný majetek, chtěli ho prodat. My jsme dlouho vedli diskusi o tom, jestli by ho s námi nesměnili. Potom co jsme zjistili, že se nesmění, tak jsme začli jednat o koupi. My jsme brali nějakou cenu, která nám vycházela z našich posudků, ZSLM odmítalo na to přistoupit.

Jan VARGA, redaktor
Proto muselo vedení města přistoupit na méně výhodné podmínky a řídit se metodikou ocenění ze strany státu, jinak by totiž hrozilo, že pozemky půjdou do dražby a získá je soukromý investor, který by pak mohl s pozemky nakládat podle sebe. Praha ovšem Letenské sady vnímá jako místo odpočinku.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Letenské sady jsou z mého pohledu a myslím si, že i z pohledu všech koaličních partnerů, vnímány jako oddechová volnočasová zóna a tudíž nic jiného i s ohledem na to, že vlastně LTC, což je původní tenisový klub, dokonce druhý nejstarší v Čechách, měl původní sídlo v té budově a i ta budova používá jakousi památkovou ochranu.

Jan VARGA, redaktor
Tenisové kurty na Letné byly ve třicátých letech místem, kde se střetávali českoslovenští reprezentanti a hrála tady také společenská smetánka. Celé Letenské sady procházejí postupnou revitalizací, opravují se parkové cesty, obnovuje se mobiliář a veřejné osvětlení.