David WILCZEK, redaktor
Po dvou letech se podařilo hlavnímu městu schválit směnu pozemků se státem. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady tak získá pozemky, na kterých dlouhodobě plánuje postavit traumacentrum, tedy oddělení pro pacienty ve vážném stavu například po úrazech či dopravních nehodách.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy
Dojednali jsme velkou majetkovou transakci, která se troufnu říct, že je hlavním vítězstvím pro všechny Pražany. Týká se totiž směny pozemků a objektů mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a hlavní městem Prahou. Praha vlastně dává fakultní nemocnici obrovskou část pozemků a velkou část areálu k tomu, aby tam vzniklo nové traumacentrum, které bude nejmodernějším zařízením tohoto charakteru v celé České republice, ale i ve střední Evropě.

David WILCZEK, redaktor
Město získá za tyto parcely část tenisového areálu klubu LTC na Letné, konkrétně se jedná o 4 tenisové kurty a budovy včetně historické klubovny. Ta by se měla zrekonstruovat stejně jako celý areál, který má i nadále sloužit sportu.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy
Vlastně je to druhý nejstarší areál tenisových kurtů v České republice. Má to jedinečnou klubovnu. Dokonce členem za první republiky byla rodina Masaryků a další významné osobnosti českého tenisového života.

David WILCZEK, redaktor
V rámci směny obdrží pražský magistrát taktéž vilu na Vinohradech a areál záchranné služby ve Vršovicích v ulici 28. pluku.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy
Co se týká záchranky, tam se připravuje projekt tak, aby se mohl začít rekonstruovat. No a v Říčanově ulici ten objekt je vlastně způsobilý k nějakému provozu a tam je předpoklad s paní radní Johnovou, že by se tam umístila vlastně sociální - psychosociální péče hlavního města Praha.

David WILCZEK, redaktor
Směnu pozemků by měl ještě letos schválit stát, pokud se tak stane, nebude už nic bránit tomu, aby se už na začátku příštího roku začalo s přípravnými pracemi na výstavbě traumacentra v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.