Petr SOJKA, redaktor
Památkáři žádají urychlenou opravu především venkovní fasády se secesní štukovou výzdobou. Objekt sám sice není památkově chráněn, ale v nejbližší době se tak stane. Naléhavá situace v případě budovy vyšehradského nádraží, tak jak jsme popsali před 21 lety. Na těchto záběrech si můžete udělat obrázek o tom, jak se stav teď už památkově chráněného objektu lety zhoršoval. Teď situace vyvrcholila.

Andrea ZOULOVÁ, mluvčí Prahy 2
Stav této chráněné památky je opravdu katastrofální. Během posledních dní došlo dokonce uvolnění, masivním uvolnění částí omítky. Rovněž se zvětšily i díry ve střeše. Dokonce se domníváme, že k rozebírání střešní krytiny dochází úmyslně, a to od dosud neznámé osoby. Tak jsme dokonce podali trestní oznámení na policii České republiky pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení.

Petr SOJKA, redaktor
V roce 99 uvažovali České dráhy o dlouhodobém pronájmu, později vyšehradské nádraží prodaly, a přestože o budovu měla eminentní zájem Praha 2 u Českých drah vyhrál soukromý zájemce, společnost TIP Estate. Na konci února tu zbourala hrázděnou památkově chráněnou čekárnu. Tohle je čekárna ještě na archivních obrázcích a takhle vypadá stejné místo teď.

Václav VONDRÁŠEK, místostarosta Prahy 2 /ODS/
Je to dost skandální, my jsme se obávali. Předpokládali jsme, že to může takhle dopadnout.

Petr SOJKA, redaktor
To se stalo v roce 2008, společnost TIP Estate už nádraží nevlastní. Devastace ale dál beztrestně pokračuje.

Jan CHABR, pražský radní
V soukromé vlastnictví má sice nějaké ochrany, má svobody ale soukromé vlastnictví zavazuje. Pakliže vlastník vlastní chráněnou památku, tak by se měl o ni náležitě starat. Pakliže tak nečiní, nastává zde možnost obce jednat na náklady vlastníka.

Andrea ZOULOVÁ, mluvčí Prahy 2
Odhodlal se k nějakému kontaktu s městskou částí, čemuž se dlouhodobě vyhýbal a přislíbil, tedy že opraví střechu, respektive tu střechu zajistí proti povětrnostním vlivům, což ostatně v minulosti mu bylo uloženo i státní správou to znamená stavebním úřadem. A což on taky neprovedl do dnešní doby.

Petr SOJKA, redaktor
Teď objekt obehnán pletivem, přesto dál hrozí nebezpečí zřícení částí, jak na ulici tak na koleje frekventované trati. Ve vlastní jako jedinou možnost vidí v tomto případě, jak čeští zástupci UNESCA, tak radnice Prahy 2.

Jan CHABR, pražský radní
Já mám obavu z toho, že kdybychom šli cestou vyvlastnění tak budeme tady v nějakém, dejme tomu, 10 letém procesu, než se dobereme pravomocného rozhodnutí, protože se budou používat různé opravné prostředky, zdali ten proces byl legislativně zvládnutý či nezvládnutý a dospějeme k tomu, že mezitím nebude co chránit, protože ta nemovitost spadne.

Petr SOJKA, redaktor
Exemplární příklad, řízené devastace za bezmocného přihlížení všech institucí budeme dál sledovat. Petr Sojka, Česká televize.

Petr SOJKA, moderátor
Nejen turistické parníky brázdí vody pražské Vltavy na hladinu vyráželi dosud vyráží i lodě pracovní. Více v reportáži kolegy Tondy Šimůnka, už za chvíli v Metropoli.