Moderátor:

My se ještě na podrobnosti toho, co se děje teď kolem dodávek tepla v Praze, zeptáme radního Hlavního města Prahy Jana Chabra. Zdravím vás. Pokud se slyšíme nebo vidíme. Dobrý den.

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Dobrý den.

Moderátor:

Jaké vy máte aktuální informace? Jak moc jste informován, do jaké míry jste informován o tom, co se teď děje ohledně výpadku dodávek tepla?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

My jsme vlastně v nepřetržitém kontaktu s ředitelem Pražské teplárenské. V podstatě máme informaci, že došlo k poruchám potrubí. V dané chvíli se to týká zejména domácností v oblasti Prahy 11 a Prahy 4. S tím, že by se měl v současné chvíli spouštět náhradní plynový zdroj v Krči a samozřejmě probíhají práce na úpravě toho poškozeného potrubí. S tím, že by kolem třetí, čtvrté hodiny mohlo být obnoveno dodávky tepla i teplé vody pro většinu pražských domácností, které jsou tím postiženy.

Moderátor:

Vy mluvíte o domácnostech. Ale i před chvílí jsme to slyšeli od zástupce Pražské teplárenské, tam samozřejmě nejsou jenom domácnosti mezi odběrateli, ale třeba i školy. Možná je tam i nějaké zdravotnické zařízení. Tak řešíte i tohle, že třeba se tam přeruší výuka nebo je potřeba tam dodat nějaký náhradní zdroj tepla?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Přesně tak. Bude to řešeno pravděpodobně přerušením výuky. Jsme v kontaktu právě jak s radními z městské části Prahy 4, které zřizují školská zařízení na městské části a s Prahou 11, která zřizuje školská zařízení na Praze 11. Ta pravděpodobná vize je toho, že se dneska přeruší výuka s tím, že když všechno půjde dobře, tak zítra by to mělo být všechno dále v provozu.

Moderátor:

Ono to asi není jednoduché přerušit výuku. Teď je potřeba se o ty děti nějak postarat, protože rodiče samozřejmě jsou třeba často v práci. Zapojí se do čehokoliv, co s tím souvisí, nějakým způsobem hlavní město Praha?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Ano. Jak na školský odbor, tak krizové řízení s nimi nyní komunikuje. Řešíme právě co nejpohodlnější situaci, tak aby to bylo vyřešeno ke spokojenosti žáků, tak rodičů v jednotlivých školách.

Moderátor:

Ještě mě napadají samozřejmě další případné instituce. Mluvil jsem třeba o zdravotnických zařízeních. Tak je mezi těmi odběrateli, kde teď není teplo, ještě něco podobného rázu jako školy, kde musíte řešit, co s těmi lidmi třeba?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Jsou to tedy zejména i zařízení lékařského typu. Ale v danou chvíli probíhá ten monitoring a jak s teplárenskou, tak případně s nějakým náhradním zdrojem, protože i pražský krizový štáb disponuje například náhradními lokálními topidly. Mapujeme situaci, co by kam bylo potřeba například poslat, aby mohl být zachován provoz.

Moderátor:

Ještě možná poslední věc. Vidíme, že jste přímo na zasedání zastupitelstva. Tak zařadí se třeba tahle situace mimořádně na bod, na program jednání?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Nemyslím si, protože to je věc, která podléhá běžnému krizovému řízení. Tím, že Pražská teplárenská nepatří hlavnímu městu Praze, ale je to společnost soukromého charakteru, naši odborníci jsou s nimi v kontaktu, tak není důvod asi zařazovat tento bod na jednání zastupitelstva. Je to spíše věc, která je potřeba řešit urgentně a odborně než politicky.

Moderátor:

Tolik pro tuto chvíli radní hlavního města Prahy Jan Chabr. Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Zatím na shledanou.

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů (TOP 09).

Na shledanou. Děkuju.