Moderátorka:

Pražské arcibiskupství nabízí k prodeji za 75 milionů korun památkově chráněnou Jindřišskou věž v centru hlavního města. Cílem prodeje je podle arcibiskupství racionalizace majetku. O Jindřišskou věž má ale zájem Praha. Na podrobnosti se teď zeptám radního Jana Chabra. Dobré ráno.

Jan Chabr, pražský radní:

Dobré ráno.

Moderátorka:

Zájem o koupi památky inicioval pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten zároveň arcibiskupství kritizoval, že město nebo městskou část neoslovil jako první a přímo. Vysvětlilo už arcibiskupství, proč město nejprve neoslovilo?

Jan Chabr, pražský radní:

My to jednání arcibiskupství máme dneska od jedné hodiny, tudíž si tam asi všechny tyto náležitosti vysvětlíme. Samozřejmě na arcibiskupství proběhly změny v tom majetkovém úseku a bohužel se nám zatím nepodařilo navázat lepší spolupráci s tím novým vedením v rámci majetkové správy arcibiskupství, protože dříve ta komunikace mezi hlavním městem a arcibiskupstvím fungovala poměrně bezproblémově a tyto věci jsme řešili poměrně promptně, když arcibiskupství chtělo některý majetek získat anebo naopak se ho zbavit.

Moderátorka:

A máte před tím dnešním samotným jednáním konkrétní představu, jakou má město a městská část Praha 1 s věží plány? Proč ji chce koupit?

Jan Chabr, pražský radní:

Obecně lze říci, že Jindřišská věž je bývalá zvonice u kostela svatého Jindřicha a Kunhuty. Byla vybudovaná na konci 15. století. Po své rekonstrukci v roce 1876 se stala vlastně nejvyšší zvonicí v Praze. A tvoří velmi významnou památku v centru historického centra hlavního města Prahy. Po těch zkušenostech, které se staly, dejme tomu, v devadesátých letech, tak se stalo, že významné památky byly prodány i soukromému sektoru, který ne vždycky vybudoval úplně to, co by bylo v zájmu hlavního města Prahy právě v tom historickém centru. Můžu zmínit například kostel svatého Michala, kde jistou dobu byl provozován dokonce nevěstinec.

Moderátorka:

To znamená, že vy máte jaké plány s tou věží? Prostě chcete, aby se to nedostalo do soukromých rukou.

Jan Chabr, pražský radní:

Máme obavu, kdyby se to dostalo do soukromých rukou, co by s tím bylo. Městská společnost Prague City Tourism obecně dneska spravuje mostní věže a tento typ památek v historickém centru Prahy. Nabízí to v rámci pražského balíčku pro návštěvníky, kde se dá podívat prostě na celý soubor pražských památek. A myslím si, že i tuto správu pražských památek poměrně dobře umíme, protože co se týká příjmů ze vstupného, tak se jedná o jedny z nejvyšších příjmů z památek v hlavním městě Praze.

Moderátorka:

A peníze na koupi této památky, tedy těch 75 milionů korun, to máte nebo se magistrát a Praha 1 nějakým způsobem podělí?

Jan Chabr, pražský radní:

Já si myslím, že teď je předčasné říkat, jakým způsobem to dopadne, jestli budem akceptovat tu cenu v plné výši nebo jestli by byl případně i o možné směně majetku za nějaký jiný majetek, který by potřebovalo arcibiskupství. Hlavní město Praha z pohledu zákona může nabývat nemovitosti za cenu v místě a čase obvyklou, což je cena, která je stanovená znaleckým posudkem. A v případě, že bychom se vešli do těchto intencích zákona, protože my v danou chvíli nevíme, zdali opravdu těch 71 milionů je adekvátní částka, tak si ale myslím, že v rozpočtu hlavního města Prahy, případně městské části Prahy 1, se dané prostředky najdou. Hlavní město Praha má pro tyto případy, když potřebuje vykoupit, některý nemovitý majetek, daný předběžný rozpočet na zhruba nějakých 350 milionů korun ročně.

Moderátorka:

Říká pražský radní Jan Chabr. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.

Jan Chabr, pražský radní:

Děkuji. Na shledanou.