Natálie FORSTEROVÁ, moderátorka
Jako umisťovat reklamu na sloupech a stožárech ve městě. O tom jednalo vedení hlavního města, které aktualizovalo seznam pravidel, podle kterých je možné reklamu v metropoli umisťovat. Reklamní plochy by tak například neměly být v parcích či poblíž křižovatek.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Rada hlavního města schválila aktualizaci a zpřísnění pravidel k umisťování reklamy na sloupech a stožárech ve veřejném prostranství.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Snižování toho vizuálního smogu a tu reklamu, pokud možno příjemnou a vkusnou, v podstatě ta pravidla nové říkají, že jsou povoleny pouze tři typy formátů, to znamená, aby každý ten reklamní nosič nevypadal jinak a neměl jiný formát, zároveň si na něm zakazují reflexní prvky a zároveň musí být udělán zmateriálu, který bude odolnýpovětrnostním podmínkám.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Zároveň pravidla definují, jakým způsobem umisťovat reklamu, aby v městském prostředí působila méně rušivě.

Jan CHABR, radní hl. m. Prahy /Spojené síly pro Prahu/
Je tam minimální výška, odpadky toho stožáru pod tu spodní hranu reklamního nosiče 3 metry, jsou tam nově dány i lokality, ve kterých ta reklama by být neměla, to znamená nějaké přírodní, přírodní chráněné oblasti, městské parky, jde o to, aby to město bylo vůči svým uživatelům co nejpříjemnější a aby zde neměli pocit, že jsou jenom v nějakém velkém reklamním prostředí.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Už minulé vedení hlavního města rozhodlo, že reklama na stožárech nemůže být v pražské památkové zóně, na náplavkách nebo cyklostezkách, nová pravidla pak definují, že v městských a vesnických památkových zónách například v Nuslích, v Dejvicích, Karlíně či Bubenči se může vyskytovat pouze nejmenší formát reklamy, zároveň by se měla změnit i cena za reklamu na stožárech a sloupech, jak přesně bude vedení metropole informovat v následujících dnech, Lukáš Kubát, televize Praha.