Moderátorka:

No a já vítám ve vysílání ještě druhého hosta. Tím je radní Jan Chabr. Dobré odpoledne i vám.

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro majetek (TOP 09):

Dobré odpoledne.

Moderátorka:

Tak jak to bude? Slyšeli jsme, jak to bude se zdobením, všechny určitě zajímá. Po těch dvou covidových letech, jak to bude se slavnostním osvětlením?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro majetek (TOP 09):

Co se týká slavnostního osvětlení a rozsvěcení vánočního stromečku, tak my jsme i s ohledem na bezpečnostní situaci přistoupili k tomu, že se nebude konat velké shromáždění, nějaká konkrétní hodina. Všem návštěvníkům mohu slíbit, ale když v sobotu nebo v neděli během prvního adventního víkendu sem na Staroměstské náměstí přijdou, tak ten stromeček už bude svítit.

Moderátorka:

Bude nějaký jiný režim i v souvislosti třeba s opatřeními, co se týče drahých energií? Protože Praha teď šetří na osvětlení, třeba na památkách.

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro majetek (TOP 09):

My jsme přistoupili k tomu, že ten stromeček v letošním roce nebude svítit celý den. Bude svítit od čtvrté hodiny odpolední a do půlnoci. O půlnoci se zase zhasne. Tudíž jestliže se bude chtít někdo podívat i ve všední den mimo tohoto prvního adventního víkendu, tak může přijít kolem té čtvrté hodiny a ten stromeček se rozzáří. Co se týká těch nákladů, tak vzhledem k tomu, že jsme použili vlastně nejmodernější ledkovou technologii, tak svícení toho stromečku se pohybuje nákladově okolo 200 korun za den.

Moderátorka:

Jak to bude s trhy letos? Protože ty taky v těch covicových obdobích nebyly.

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro majetek (TOP 09):

No, my jsme loni zažili úplně bezprecedentní situaci. Trhy vlastně v předvečer toho prvního adventního víkendu byly zrušeny respektive zakázány vládním nařízením. Po dvou letech se tedy trhy obnovují. Já pevně věřím, že nenastane žádná mimořádná situace, aby se musely přerušovat. A co se týká jejich zahájení, tak začínají v sobotu.

Moderátorka:

A ještě stručně vás poprosím, velmi stručně, co bude se stromečkem vlastně, až přestane plnit svůj účel tady na Staroměstském náměstí?

Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro majetek (TOP 09):

Stromeček, stejně jako v minulých letech bude, bude v tom symbolu udržitelnosti. Větve po rozřezání, odstrojení půjdou do pražské zoologické zahrady a z kmenů vyrobí studenti truhlařiny nějaký nábytek pro pražské domovy seniorů.

Moderátorka:

Děkuju. Tolik Jan Chabr, tedy můj druhý host, radní hlavního města Prahy. Tolik tedy prozatím od nás ze Staroměstského náměstí. Já jenom připomenu, že stromek se bude zdobit až do pátku a slavnostní rozsvěcení se bude konat o víkendu, stejně jako kdy začnou adventní trhy.