Lukáš KUBÁT, redaktor
Stres, nejistota nebo přemrštěná konzumace alkoholu, to byly faktory, které v mnoha domácnostech v době pandemie odstartovaly domácí násilí.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Tak jako v mnoha jiných oblastech Covid ukázal spoustu potíží chronicky neřešených, tak domácí násilí je jedním z nich, protože prostě vlastně posiluje ty podmínky, to podhoubí pro růst domácího násilí tím, že uzavře doma násilníka s jeho obětí a vlastně se požaduje, aby tam spolu byli a to vlastně zhoršuje tu situaci.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Jednou z organizací, které se zabývají domácím násilím, je Rosa. Na linku pomoci obětem domácího násilí, kterou tato organizace provozuje, volal v období od 10. března do 10. května skoro dvojnásobný počet osob oproti předchozímu roku.

Zdena PROKOPOVÁ, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy
Vždycky jsme se snažili zjistit, k čemu dochází, vyhodnotit rizikovost té situace, podpořit takovou oběť, že nemá nikdo právo se chovat agresivně k ní. Odpovědnost vždycky má ten, kdo se násilí dopouští. Myslím si, že to nejsou jenom prázdná slova, že skutečně pro ty oběti to je podporující, protože řada těch obětí viní sebe, má pocit, že si za to může, že to je jejich chyba.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Praha teď spouští kampaň, která je určena jak obětem, tak i svědkům domácího násilí.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Tenhleten způsob podpory vlastně zvýší informovanost o tématu, že se o něm lidé přestanou bát mluvit a najdou současně cestu, jak pomoci obětem nebo jak si pomoci jako oběť. Kde vyhledat odbornou pomoc, kde vyhledat podporu v té těžké situaci a cestu z ní.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Více informací získáte například na stránkách hlasprotinasili.cz.