Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Městská nemocnice následné péče prochází v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí. Ta je rozdělena do několika fází.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Především spočívá v tom, že se tam snažíme zpříjemnit prostředí pacientům. Naše nemocnice má 160 lůžek dohromady. Poskytujeme tam služby nebo péči zdravotní v pěti patrech a 3 z těch pěti pater se nyní rekonstruují.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Budují se zde například nové koupelny a podlahy, vymění se ústřední topení a pokoje budou nově vybaveny klimatizací. Obměny se dočká také vybavení pokojů.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Nakoupili jsme tam 100 nových polohovacích lůžek s matracemi, antidekubitními, takže snažíme se vlastně modernizovat to vnitřní vybavení i stavební části toho interiéru. Kromě toho ještě teď před sezónu necháme opravit kotelnu, bojlerovnu, protože to je vše ve velmi špatném stavu technickém.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Rekonstrukcí prošla také střecha, kterou do vnitřních prostor budovy zatékalo. V plánu je i rozšíření nemocnice.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
V letošním roce ještě chceme připravit projekt nástavby dalších dvou pater, která by rozšířila kapacitu té nemocnice o dalších 60 lůžek.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
Městská nemocnice následné péče ve Vysočanech je jediné lůžkové zdravotnické zařízení, které zřizuje hlavní město. Určené je primárně pro seniory.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Ta nemocnice dneska slouží vlastně jako něco na pomezí mezi domovem pro seniory a LDN. A to je další věc, kterou já bych byla ráda, kdybychom zmínili, a to je posílili rehabilitační složku v té nemocnici, aby tam skutečně lidé chodili a odcházeli odtamtud uzdravení nebo v daleko lepší kondici.

Jaroslav ŠETLÍK, redaktor
S tím souvisí také rozšíření služeb, které by byly poskytované po rehabilitacích u pacientů doma. Jaroslav Šetlík, televize Praha.