Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka
Praha bude mít stejně jako Brno nebo Liberec nábytkovou banku. Lidé i firmy do ní mohou odkládat nepotřebný nábytek nebo domácí spotřebiče a ty pak poslouží lidem ve finanční tísni nebo obětem živelných pohrom.

Božena KADEŘÁBKOVÁ, seniorka
Nevím, co s tím. Nevím, kam bych to měla dát. Takhle jsou fakt dobrý, takhle jakoby. Já bych ji třeba i věnovala.

Rebecca DIATILOVÁ, redaktorka
A podobně by nepotřebný nábytek ráda věnovala řada Pražanů. Nábytková banka má vzniknout v pražské Libuši. Vyřazenému nábytku a spotřebičů má dát další smysluplné využití, nejde ale o žádný bleší trh.

Martin ŠIMÁČEK, ředitel Centra sociálních služeb Praha
Bude sloužit především lidem, kteří se dostávají do nějaké komplikované sociální situace. Stěhují se do bytu, do kterého nemají vybavení, jsou to často matky samoživitelky, senioři nebo to mohou být i handicapovaní lidé, kteří se zabydlují třeba z života na ulici.

Rebecca DIATILOVÁ, redaktorka
Primární cílovou skupinou mají být rodiny s dětmi.

Milena JOHNOVÁ, radní hlavního města Prahy pro sociální oblast
Naše koalice si dala závazek, že nebudeme, že nedopustíme, aby děti nadále vyrůstaly v nevyhovujícím prostředí ubytoven, takže vlastně primárně pro tuto cílovou skupinu rodin, které se stěhují z ubytoven do bytu.

Rebecca DIATILOVÁ, redaktorka
Darovat se dá i nábytek či spotřebič, který vyžaduje malou opravu.

Martin ŠIMÁČEK, ředitel Centra sociálních služeb Praha
Samozřejmě to musí být nábytek a spotřebiče, které mohou sloužit, to znamená, nesmí to být šrot, když to řeknu lidově. Musí to být věci, které buď mohou sloužit samy o sobě, jak jsou, anebo je opravíme tak, že jsou k užitku.

Rebecca DIATILOVÁ, redaktorka
Pražská nábytkové banka zatím funguje v pilotním režimu, oficiální start by měl být na podzim tohoto roku, a tak většina spotřebičů a nábytku už nebude končit tady u popelnic.

Milena JOHNOVÁ, radní hlavního města Prahy pro sociální oblast
My zatím využíváme služby té organizace R-Mosty. Ta kapacita je omezená, tak proto vlastně připravujeme tu městskou banku, která bude větší, mít větší kapacitu.

Rebecca DIATILOVÁ, redaktorka
Ten, kdo nebude moct vyřazený nábytek či spotřebič rovnou přivézt, může poslat fotky pracovníkům nábytkové banky. Na stejném principu to funguje i u žadatelů. I oni si mohou vybrat potřebný nábytek nejdřív z fotografií. Rebecca Diatilová, televize Nova.