Moderátor:

V Praze se bude měnit strategie očkování proti COVID-19. Magistrát hlavního města plánuje, že by po prázdninách došlo k útlumu velkokapacitních center a zájemci by dostávali vakcínu hlavně v těch menších nebo u praktických lékařů. Detaily přidá z centra Prahy kolegyně Andrea Grubnerová. Andreo, dobrý den. Kterých očkovacích míst se to bude hlavně týkat?

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Hezké dopoledne i od nás. Teď mělo by jít například o Středisku cestovní medicíny v Nuslích nebo Městskou nemocnici následné péče, která se právě nachází hned vedle O2 Universum, tedy velkokapacitního očkovacího centra. Nicméně my už si teď podrobnosti povíme s pražskou radní pro zdravotnictví a sociální oblast Milenou Johnovou. Dobré dopoledne i vám.

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

Dobré dopoledne.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Paní radní, tak pojďme prosím říci, jak bude konkrétně vypadat ta strategie Prahy na ty další měsíce?

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

Tak teď o prázdninách vlastně my ještě budeme protahovat dále tu funkci toho velkokapacitního očkovacího centra, kde se aktuálně očkuje přes 2 000 lidí denně. Budeme přizpůsobovat tu kapacitu tomu, jak budou dostupné vakcíny. Teď především se budou očkovat ty druhé dávky. Samozřejmě poběží také očkovací centrum, jak jste zmiňovala, v O2 Aréně a připravujeme otevření, znovuotevření těch menších očkovacích center, která byla utlumená nebo byl vlastně přepnut ten jejich režim pouze pro interní využití, tak aby na podzim vlastně mohla nahradit ta velkokapacitní očkovací centra.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Ta menší byla pozastavená kvůli i problémům s dodávkami vakcíny Moderna. V těch velkokapacitních se používá právě Pfizer. Tak jak se to tedy bude řešit? Co se vlastně změní? Ty dodávky Moderny nebo...?

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

No, teď vlastně počítáme s tím, že postupně začnou klesat dodávky Pfizeru a vlastně to bude stále klesat. Na podzim vlastně už by pak měla stačit ta standardní menší očkovací centra k tomu, aby byly všechny došlé dávky vyočkovány. O to jde, aby se maximum vlastně využilo.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Ta očkovací strategie už je v podstatě tedy hotová nebo se tam ještě dolaďují nějaké detaily? Do kdy vlastně musí, to musíte mít všechno, dá se říci na papíře úplně komplet hotové?

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

Tak my nemáme žádný deadline od nikoho. My chceme mít představu. Vlastně i z toho důvodu jsme na začátku roku připravovali pražskou očkovací strategii, abychom viděli, kam vlastně míříme, abychom mohli porovnat dodávky s kapacitou očkovacích míst, která máme. Takže já bych byla ráda, abychom to do konce června měli prodiskutované v naší skupině pracovní.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Budou se zprovozňovat všechna ta menší zařízení, která byla pozastavena nebo některá už obnovena zkrátka být nebudou, protože například i nechtějí?

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

Já si umím představit, že vlastně už přepnuly a možná některá z nich neotevřou. Ale to je teď předmětem jednání. My s jistotou víme, že otevřeme určitě Městskou nemocnici následné péče, kterou jsme právě pozastavili respektive přepnuli jsme ji do toho režimu pro interní využití právě kvůli O2 Aréně. Takže to vlastně budeme schopni přizpůsobit. Dál bude pokračovat očkování v poliklinice naší tedy ve Spálené. Takže myslím si, že ta očkovací kapacita bude dostatečná, že to nikdy nebyl problém a ani nebude teď.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Kdy dojde tedy k vypnutí těch velkokapacitních očkovacích center? Už jsou nějaké konkrétní termíny?

Milena Johnová, pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast:

Bude to v polovině září.

Andrea Grubnerová, redaktorka:

Já vám děkuju za rozhovor. Tolik Milena Johnová, pražská radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky. A já už jenom zmíním, že v hlavním městě už bylo aplikováno 1,228 milionu dávek přibližně a v celé republice je to pak téměř 4,8 milionu.