Lukáš KUBÁT, redaktor
Dům v ulici Na Dlážděnce v pražské Libni byl vrácen do správy hlavnímu městu. Magistrát už připravuje pro tento objekt nové využití.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
Rada odsouhlasila svěřit tento objekt sociální služby domu Svojšická, což je sociální služba určená pro lidi se zdravotním postižením. V tomto objektu Na Dlážděnce bychom rádi vybudovali služby kombinující terénní služby a současně by tam vznikla i malá pobytová služba, která v sobě kombinuje jak bydlení, tak přímo sociální péči.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Město plánuje, že objekt budou využívat především klienti s chováním náročným na péči, například lidé s autismem.

Milena JOHNOVÁ, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/
To je tedy skupina lidí, pro které je nejhorší a nejtěžší zabezpečit služby zejména v těch velkých kolektivních ústavních zařízeních, kde je příliš mnoho nároků na přizpůsobení se tomu kolektivnímu režimu, který lidem s autismem velmi nevyhovuje.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Praha řeší dlouhodobě nedostatek míst v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Většina těchto zařízení je navíc mimo území hlavního města, což je velkou komplikací jak pro nemocné, tak i jejich blízké a rodiny.