Sociální kontakt dětem během výuky na dálku chyběl, proto by se v novém školním roce měl omezovat co nejméně. Podle radního pro školství Víta Šimrala by měla nově fungovat cílená karanténa, která by se zaměřila jen na nemocného a spolusedícího.

Školní rok začíná za dva týdny a zatím stále není úplně jasné, jaká všechny opatření budou muset školy vyřešit. Čeká se totiž na ministerstvo školství, které slíbilo, že vydá manuál. Co vše bude obsahovat, zatím neví ani radní pro školství hlavního města Vít Šimral (Piráti). Věří ale, že díky zkušenostem z jara ředitelé vše zvládnou.

* Jak bude vypadat první září? Máte už nachystána nějaká opatření?

Zatím čekáme na ministerstvo školství, které slíbilo, že v polovině srpna vydá svůj manuál. Tak nějak už očekáváme, co tam bude. V zásadě si ale myslím, že to bude tak, jak o tom mluví hygienička Jágrová, tedy že případná karanténa, pokud by se objevil výskyt, by měla být co nejužší, tedy aby šel do izolace infikovaný žák a jeho soused z lavice. Abychom naplňovali pravidlo dvou metrů, jak o tom hygiena hovoří.

* Co dalšího by mělo být dodržováno?

Žáci a pedagogický sbor by se navzájem měli co nejméně míchat, což u prvního stupně jde nějakým způsobem zařídit, protože výuka probíhá přes jednoho, maximálně dva učitele. Na druhém stupni a středních školách je to náročnější, ale i tak ředitelé při otevírání škol na konci uplynulého školního roku už dokázali pravidla nastavit tak, že styk byl minimalizován. Počítám, že podobný model bude probíhat i teď na začátku nového školního roku.

* Když jste říkal, že čekáte na to, co vydá ministerstvo, očekáváte, že přijde i s nějakými novými opatřeními, o kterých se zatím nemluvilo?

Myslím, že to vše bude směřovat k minimalizaci postihu výuky, aby mohla být fyzická přítomnost ve školách co nejvyšší. Přestože už jsme lépe připraveni na případnou distanční výuku, byla by škoda nevyužít té hlavní devízy fyzického vyučování, což je sociální kontakt. To je něco, co jsme si vyzkoušeli, a zatímco jsme byli schopni dodat technické prostředky a správně nastavit distanční výuku didakticky, sociální kontakt dětem chyběl. To je důvod, proč chodíme do školy a celá výuka není online. Socializace je klíčová, a to nejen u malých dětí, ale i u vyšších stupňů.

* Námi oslovení ředitelé se obávají, že v polovině srpna už může být na některá případná opatření od ministerstva pozdě. Nezdá se vám, že budou mít školy málo času na přípravu či nákupy potřeb?

Řekl bych, že co školy mohly, tak už nakoupily. Rád bych ale apeloval na ministerstvo, aby zmapovalo, jak jsou na tom školy ohledně IT techniky. My to u svých škol, které zřizujeme jako magistrát, víme a jednáme i s městskými částmi, aby i na úrovni základních škol byl dostatek techniky. Ale pokud by školy dostaly ještě nějakou finanční injekci od ministerstva, bylo by to dobře.

* Proč myslíte?

Školy by mohly zajistit nákup IT nejen pro sociálně slabší žáky bez počítače nebo rodiny, které mají více dětí a jeden počítač jim pochopitelně nestačí, ale také pro učitele. Obzvláště u větších škol se stávalo, že někteří starší učitelé neměli doma dostatečné vybavení. Školy jim sice techniku zapůjčovaly, ale někdy to nestačilo. Takže finanční podporu, kterou by jednoduše ředitel vykázal fakturou, by stálo za to ještě z rozpočtu uvolnit.

* Vybavení IT techniky zmiňujete kvůli případné druhé vlně, kdyby musela opět nastat distanční výuka?

Ano. V případě, že budeme muset některé třídy uzavírat, nechceme, aby došlo k tomu, co se stalo na jaře. Někteří žáci byli úplně odříznuti od výuky, ať už z důvodu, že doma neměli techniku, nebo právě proto, že učitelé neměli doma dostatečné technické vybavení.

* Vy jste na toto svým školám, které zřizujete, přispívali?

Ano, dávali jsme příspěvky svým školám a přispíváme i v rámci peněz, které jsme rozdávali městským částem na jaře na laptopy a další techniku i pro základní a mateřské školy. Nyní to vyhodnocujeme. Tam, kde nebyly všechny příspěvky proplaceny, je doplácíme. Odbor rozpočtu toho měl od jara velmi mnoho a injekce, která šla na proticovidová opatření, byla ve výši 400 milionů korun.

* Byl o příspěvky ze strany škol velký zájem?

U nás jsme nakoupili pro sociálně slabší žáky a pro učitele přibližně tři sta notebooků plus další techniku, která se týkala hardwarového zabezpečení škol. Na úrovni základních škol to bylo přibližně 250 notebooků. Také jsme ve spolupráci s Vodafonem zajistili na minulé školní pololetí modemy, aby děti měly doma i data. Operátor poskytl darem celkem 400 těchto modemů. Nyní uvidíme, jestli se nám školy opět ozvou, že s tím mají problém.

* Vraťme se tedy ještě k blížícímu se 1. září. Jak si ho představujete prakticky? Budou různé začátky výuky, aby se žáci, co nejméně potkávali?

Nejspíše to bude tak, že se ředitelé domluví se svým sborem, jak budou postupovat. Důležité je, aby všichni členové sboru včetně externích pedagogů byli informováni o tom, jak bude výuka probíhat. Stávalo se nám v minulém pololetí, že někteří byli od informací odloučeni. To by se už teď stát nemělo a ředitelé by to měli zajistit vnitřní směrnicí tak, aby všichni měli nutné informace.

* Takže to rozhodne škola?

V minulém školním roce se ukázalo, že nejefektivnější je nechat rozhodnutí na řediteli a dodat mu pomůcky a administrativní zabezpečení ze strany zřizovatelů. Ředitel zná nejlépe prostředí své školy, koneckonců je za ni ultimátně zodpovědný právě on. A to se týká jak opatření hygienické bezpečnosti, tak i případného distančního vyučování.

* Při obnově výuky na konci minulého školního pololetí měli rodiče možnost si vybrat, zda své dítě do školy pošlou, či nikoli. Bude tato možnost i v září?

Ne. Od 1. září začne běžný školní rok tak, jak má. S tím, že budou nastavená hygienická opatření, školy budou mí dostatek ochranných pomůcek, tedy dezinfekce a ochranných štítů. Už jsme školy vyzývali k tomu, aby zjistily, zda vše mají. Pokud ne, tak jim pochopitelně opět pomůžeme, ale dnes ty prostředky nejsou tak cenově nedostupné, jako byly v březnu a dubnu. Ta situace je radikálně lepší, takže věřím, že každý ředitel v Praze si pomůcky zajistí.

* U dětí je problém, že často u nich onemocnění covid-19 probíhá bez příznaků. Jednali jste i o tomto nějak blíže s hygienou?

Počkáme si na metodiku ministerstva, abychom věděli, co vznikne na národní úrovni. Poté to budeme probírat dále s našimi hygieniky, zda nedoporučí něco blíže specifikovat.

* Obracejí se na vás ředitelé s dotazy k začátku školního roku? Na co se ptají?

Dotazy se týkají hlavně metodiky. Existuje totiž takový mýtus, že krajské úřady se dozvídají tyto věci první, ale nedozvídají. Ministerstvo už v minulém školním roce zveřejňovalo materiály pro všechny v okamžiku, kdy je vytvořilo a dohodly se na vládní úrovni. My jsme tudíž nikdy nevěděli nic dopředu, ani v řádu hodin. A žádnou časovou výhodu jsme neměli.

* Takže komunikace tedy moc nefunguje.

My s nimi pochopitelně komunikujeme na neformální úrovni, ale to nemůžeme brát za bernou minci, co bude. I pro ně to je nová zkušenost.

* Chtělo po vás ministerstvo zpětnou vazbu ohledně uplynulého pololetí?

Ano, probíhala různá šetření, takže ministerstvo má nyní z jara hromadu dat. Věřím, že to vyhodnotí tak, aby byla metodika na podzim na nich založena a reflektovala zkušenosti ředitelů, učitelů, rodičů i žáků.

* Budete připravovat i nějaký krizový plán, kdyby přišla obávaná druhá vlna?

Ten už samozřejmě existuje, a to od jara. Krizových plánů bylo dokonce několik a během jara se sjednocovaly, takže myslím že jako hlavní město jsme na případnou druhou vlnu připraveni.

* Co by krizový plán znamenal? Znovu distanční výuku?

I na to jsme připraveni. A pochopitelně s tím musíme počítat. Ale to bude záležet na rozhodnutí hlavní hygieny.

* Počítáte například s nějakými mezifázemi, než by se rozhodlo o distanční výuce? Například různá omezení?

Určitě bychom postupovali tak, abychom na distanční výuku přehodili co nejméně žáků, tak abychom neuzavírali celé školy. Pokud by se například nákaza šířila ve třídě, tak uzavřeme jen tu třídu, aby tím byl ovlivněn co nejmenší počet žáků.

* Takže i toho se bude týkat krizový plán? Že se budou sledovat a trasovat ohniska?

Přesně tak. Já věřím, že hygienická stanice hlavního města je velmi fundovaná, že dokáže vyhodnotit, co se v průběhu jara dělo, a druhá vlna by, co se týče limitů, měla být snazší. A nemělo by dojít k plošnému uzavírání, ale mělo by být fokusované.