Moderátor:

Praha vyčlenila na příští rok celkem 13 milionů korun na dotace, které můžou základní a střední školy získat na inovace a podporu zvýšení vzdělanosti. Peníze je možné využít na vědomostní nebo výtvarné soutěže, ale třeba i účast na takových akcích v zahraničí. Část je pak určená například i do tzv. fondu solidarity, tedy prevence sociálního vyloučení ve školách. S dotací můžou školy zaplatit i vzdělávání pedagogů. Popisuje radní pro školství Vít Šimral z Pirátů.

Vít Šimral, radní primátora hl. m. Prahy pro školství (Piráti):

Třeba podpora rozvoje dovedností v anglickém jazyce a v IT pro učitele v základních školách, protože to dlouhodobě považujeme ale za zcela klíčové pro rozvoj dovedností našich učitelů. Takže tam je teď alokováno přibližně 13 milionů korun.