Lukáš KUBÁT, redaktor
Pražští radní odsouhlasili návrhy na vyhlášení programu podpory využití volného času dětí a mládeže a také program podpory vzdělávání. Oba 2 programy se týkají roku 2021 a žádosti o granty se spustí v září.

Vít ŠIMRAL, radní, hl. m. Praha /Piráti/
Podporujeme v zásadě podobné aktivity jako v minulých letech, to znamená pravidelná činnosti Junáka a těch dalších neziskových organizací, příměstské tábory, víkendové akce, ale jednorázové akce vlastně pro neorganizované skupiny. A dále nově jsme zařadili i program pro podporu vzdělávání těch mimoškolních pedagogů, to znamená vůdců, vedoucích.

Lukáš KUBÁT, redaktor
To má nahradit dočasný výpadek dotačního titulu Ministerstva školství. Organizace mohou tyto volnočasové granty použít například na pronájmy nebo provozní náklady kluboven a sportovišť.

Vít ŠIMRAL, radní, hl. m. Praha /Piráti/
Celková alokovaná částka na ty mimoškolní aktivity a granty je 50 000 000. Na školní vlastně aktivity, to znamená na granty, o které žádají hlavně ty školské organizace, jsme vyčlenili 20 000 000.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Tento dotační titul se kromě vzdělávání dětí a studentů týká například spolupráce s vysokými školami a vědeckými institucemi.

Vít ŠIMRAL, radní, hl. m. Praha /Piráti/
Vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i managementu, dále vlastně potlačování negativních vlivů, které jsou spojeny se sociálním vyloučení dětí a žáků. A jsou tam i programy na vzdělávání celoživotní a specificky vzdělávání seniorů.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Bližší informace o grantech poskytne zájemcům magistrátní Odbor školství, mládeže a sportu a jsou k dispozici na stránkách Praha.eu v sekci Dotace a granty.