Lukáš KUBÁT, redaktor
Rada hlavního města schválila Metropolitní podporu středoškolské jazykové výuky 2020.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Tento program volně navazuje na program, který už zde vznikl za pana primátora Béma, kdy hlavní město ročně uvolnilo přibližně /nesrozumitelné/ milionů korun na navyšování hodinové dotace výuky cizích jazyků na našich školách. Hlavně tedy v oborech, které jsou zakončeny maturitní zkouškou a na gymnázia. My jsme tento program vzali, administrativně zjednodušili a tu celkovou alokaci navýšili zhruba částkou 50 000 000 Kč na každý rok.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Tento program v tuto chvíli využívá většina škol v hlavním městě. Ale díky navýšení financí se do programu budou moci přihlásit i další školy, ty pak mohou žákům nabídnout kvalitnější výuku cizích jazyků, například v podobě rodilého mluvčího.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Právě díky tomu, že nyní jsme tento program administrativně zjednodušili, a tu celkovou finanční alokaci navýšili, tak dojde k tomu, že skutečně jakákoliv škola, která je zřízovaná hlavní městem Prahou, která má maturitní obory, ať už se to týká gymnázií nebo odborných škol, právě tento příspěvek dostane a v případě, že tedy sežene kvalitní pedagogy cizích jazyků, což dnes naštěstí díky situaci na trhu je snadnější než třeba před několika lety, tak další hodinovou dotaci získají.

Lukáš KUBÁT, redaktor
Radní Vít Šimral si od programu slibuje, že pražské děti budou zase o něco lépe mluvit anglicky, německy nebo francouzsky. Lukáš Kubát, televize Praha.