Lucie Vopálenská, moderátorka:

Dostat se na gymnáziu v Praze je čím dál složitější. Chybějí stovky míst, přestože metropole v posledních čtyřech letech jejich počty navýšila o 500, hlásí se silné populační ročníky, a to i ze Středočeského kraje. Na situaci se snaží reagovat pražské zastupitelstvo. Některé návrhy na řešení zazněly na konci června na mimořádném jednání a my je teď probereme s radním Vítem Šimralem z Pirátské strany. Přeji vám dobré ráno. Vítejte ve vysílání.

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

Krásné ráno.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

Ze závěru vyplývá, že budete nechávat zpracovávat analýzu reflektující vývoji ve středním školství. Ptám se, není na ni už trochu pozdě? Ta situace přece není úplně nová. O těch problémech se ví.

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

My tu analýzu zpracováváme pravidelně. To není tak, že by vznikl úplně nový dokument. Vznikají paralelně dva dokumenty, které jsou pravidelně aktualizovány. Jedna analýza potřeb hlavní města Prahy, která zahrnuje všechny typy škol. Od mateřských po střední. A druhá je koncepce rozvoje gymnázií, která už také existuje, ale bude tedy aktualizována i v závislosti na tu současnou migrační vlnu. Takže to nejsou nové dokumenty, ale jsou to aktualizace už stávajících koncepčních dokumentů.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

No nicméně já jsem naznačovala, že ta situace není úplně nová. Není to tak, že Praha reaguje se zpožděním na ty problémy, se kterými se školství a zejména gymnázia potýkají?

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

To není tak, že by teď v tom letošním roku byl nějak skokový nárůst dětí, které najednou jdou z devátých ročníků na střední školy. Ten nárůst je postupný. Je teď pravda, že jsme vlastně v prvním ročníku té demografické vlny, která jej postupně teď v průběhu pěti letech tedy bude ještě ten počet navyšovat. Ale není to tak, že by to byl nějaký skokový nárůst. Takže my jsme s tímhletím počtem počítali. Zároveň jsme tedy navyšovali ty počty už teď. Je ale pravda, že vlastně od letošního ročníku se ukazuje, že je daleko vyšší zájem tedy o gymnázia než o odborné školy. Společnost česká si v nějakém okamžiku teď uvědomila, že všeobecně vzdělávací směr je asi lepší přípravou pro budoucí zaměstnávání než tedy poslat své dítě na odbornou školu. S tím, že tedy by dosáhlo třeba potom jenom středního vzdělání a nešlo potom už na vysokou školu. A obzvlášť tedy Pražané a teď obyvatelé i okresu Praha západ a Praha východ prostě chtějí mít gymnázia a my se musíme hlavně s resortem školství dohodnout na tom, že struktura pražského středního školství bude výrazně odlišná od struktury středního školství v jiných krajích.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

Rozumím. No a pokud tedy platí, že právě v Praze a ve středních Čechách stupá ta poptávka obzvláště o gymnázia, tak je tedy jednoznačně řešením navyšování jejich kapacit?

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

Za mě ano. Za mě to je trend, který už jsme měli razit dříve než v našem volebním období. My vlastně navyšujeme počty gymnaziálních kapacit až od toho roku 2018, kdy je naše koalice na magistrátu. Předtím stále spíše ty politické reprezentace preferovaly to, aby nějakým způsobem motivovaly děti, aby se spíše hlásily na průmyslovky nebo na odborná učiliště. Za mě to vlastně neodpovídá tomu, jak vidíme budoucnost práce v těch příštích deseti, dvaceti letec. Ten trend by skutečně měl směřovat k tomu, aby české střední školství více navyšovalo kapacity všeobecně vzdělávacího směru na úkor toho odborného. Protože to je běžná struktura v rozvinutém světě, v západní Evropě. Je to něco, čím se ještě u nás lišíme a myslím, že je to špatně.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

Vy se tedy jednoznačně přikláníte k navyšování těch míst na gymnáziích. Ovšem nový ministr školství Vladimír Balaš už naznačil, že není zastáncem víceletých gymnázií. Myslíte si, že se tím může otevřít obecná debata o roli gymnázií v českém školství a o tom, zda ta osmiletá jsou optimální nebo naopak by se měla třeba posílit ta tradiční čtyřletá?

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

Je dobře, že se ta debata otevírá. Co se týče počtu nebo kapacit víceletých gymnázií, tak ty my jsme nenavyšovali. Tam jsme skutečně zůstali na tom, s čím jsme na radnici přicházeli, že ten počet osmiletých a šestiletých zůstává a navyšujeme pouze čtyřletá. Tím hlavním problémem je pochopitelně to, že se zase tím modelem víceletých gymnázií velmi brzo už ty děti selektují do nějakých sociálních bublin. Já chápu rodiče, že chtějí umístit své děti na gymnázia, protože když porovnáme například hlavně tedy klima škol, jak tam vlastně fungují mezilidské vztahy, tak často se prostě ukazuje, že na těch víceletých gymnáziích je nějaké bezpečnější prostředí pro to dítě. Ale ten vlastně ten trend, kterým bychom se asi jako české školství obecně měli ubírat, bylo to, abychom právě zlepšili kvalitu druhých stupňů základních škol. Aby stejně bezpečné prostředí, jako je nyní na víceletých gymnázií, bylo pro děti právě i na druhém stupni základních škol.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

Když vás tak poslouchám, tak mě zaráží, že jak tady čtu, jste Deníku N řekl, že je problém, když děti nechtějí chodit na nematuritní obory. Jak tomu mám rozumět? Lze se divit?

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

To není problém. To je obecný trend, který zase úplně pochopitelný. Ten problém je teď právě ten, že v pražském školství ta jeho struktura je stále nastavena tak jako v jiných krajích, že máme velký počet těch nematuritních oborů a teď se ukazuje, že je prostě o ně stále menší zájem. Ta jejich naplněnost stále klesá. A tím tou naší snahou je to, abychom právě ty školy, které mají tyto nematuritní obory, proměnili postupně na obory, na školy s maturitními obory. A ty školy, které už teď mají maturitní obory, průmyslovky, se snažily dotáhnout to všeobecně vzdělávacího směru, to znamená, udělali, z nich gymnázia nebo lycea.

Lucie Vopálenská, moderátorka:

Vysvětluje radní Vít Šimral z Pirátské strany. Moc vám děkujeme za odpověď a mějte se hezky. Na slyšenou.

Vít Šimral, radní hl m. Prahy (Piráti):

Na shledanou.