Moderátor:

A situaci v pražském středním školství teď probereme s radním pro školství za Piráty Vítem Šimralem. Dobrý den.

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Dobrý den.

Moderátor:

Praha je zřizovatelem zhruba 150 středních škol. Letos se kvůli silné populační vlně ukázalo, že především na gymnáziích, ale i jiných středních školách chybí stovky míst. Proč jste se na to nepřipravili dříve? Proč jste si ty děti nespočítali.

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Tak pokud se podíváme na tu demografickou křivku, tak ten nárůst kapacit, hlavně těch gymnázií byl a odpovídá té křivce. To znamená, není to nějaký trend, který by nás zaskočil. Je to trend dlouhodobý, který bude ještě minimálně pět, šest let pokračovat. Možná bude i delší s tím, jak se bude lépe propojovat Středočeský kraj a Praha. Ale je faktem, že my jsme ty kapacity navyšovali. A v současné době 50 % těch nových kapacit právě tvoří gymnaziální vzdělávání. Takže jsme ještě navýšili poměr všeobecně vzdělávacího směru nad tím odborným.

Moderátor:

Každopádně jsme stále v situaci, a slyšeli jsme to i v reportáži, kdy minimálně stovky dětí po deváté třídě nemají střední školu. Co s nimi?

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Tak ty kapacity stále ještě jsou. Není to tak, že by skutečně ty děti neměly vůbec kam nastoupit. Ale prostě jsou ta místa na oborech, kam ty děti nechtějí. Tady dlouhodobě se razila teze, že potřebujeme odborné školy, potřebujeme odborné učiliště ve stejném poměru v Praze jako v jiných krajích. My jsme dlouhodobě upozorňovali ministerstvo školství, že ta struktura v Praze musí být jiná. Že tady je prostě větší zájem o gymnaziální vzdělávání, případně o lycea nebo kvalitní průmyslové školy. Ale právě ty učňovské obory bychom měli utlumovat. Tohleto je ten náš dlouhodobý plán, na kterém pracujeme. Dnes ještě o tom budeme jednat i s novým ministrem školství. Bude tam i radní za Středočeský kraj, abychom se skutečně dohodli na tom, že struktura pražského středního vzdělávání bude dlouhodobě jiná. Že bude preferovat výrazně gymnaziální vzdělávání, tak aby vlastně každé dítě, které chce v Praze skutečně na gymnázium, se na některé gymnázium mohlo dostat.

Moderátor:

Co mohou dělat ti studenti, kteří se na svou školu nedostali a mají jedinou možnost jít například na učební obor, na který nechtějí a jsou to zároveň studijní typy. Tak co byste jim teď doporučil? Co mají dělat? Jim a jejich rodičům.

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Ony ještě jsou vyhlášená další kola na těch odborných školách. Bohužel to tady je skutečně tak, že hlavně ta gymnázia jsou dlouhodobě přečerpána a právě tam ty kapacity chceme nadále navyšovat. Ale možností je teď tedy skutečně několik. Jít na obor maturitní, který zároveň tedy dlouhodobě nechci studovat a potom se přehlásit na jinou školu v dalším ročníku. Případně nastoupit na některou soukromou školu. Anebo se rok připravovat. Rok se připravovat na jednotné přijímací zkoušky. Víme bohužel, že tedy díky tomu, že tady skutečně je tak vysoká poptávka po gymnáziích, tak ty body, které musím získat v jednotné přijímací zkoušce, abych se na některé pražské gymnázium dostal, to je skutečně, tam je ta laťka nasazena velice vysoko. Daleko vyšší než třeba v Ostravě nebo v Brně. A je proto potřeba se pro to skutečně na to systematicky připravovat.

Moderátor:

Vy jste, pane radní Šimrale, v květnovém rozhovoru pro Respekt vyloučil navyšování kapacit na víceletých gymnáziích s odkazem na státní strategii a riziko vytváření sociálních bublin. Vím, že teď se ptám na víceletá gymnázia, ale kdybych to, kdybych to zobecnil, tak to stále platí?

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

I o tomto bude krátce dneska ta diskuse na ministerstvu školství. My víme, že některá víceletá gymnázia by také chtěla částečně ty kapacity navýšit, hlavně pro i v důsledku tedy ukrajinské migrační vlny. Abychom skutečně se pokusili psi je do těchto kolektivů některé akademicky nadané ukrajinské děti dostat. Takže toto je na delší debatu nadále s resortem školství. Ale obecně víme, že víceletá gymnázia jsou spíše nesystémovým prvkem, který bychom měli dlouhodobě utlumovat a snažit se posilovat hlavně kvalitu druhého stupně základního vzdělávání.

Moderátor:

A co řešit teď? Jak řešit tu situaci teď? Protože jak jste řekl, nezmění se to v příštích letech a doufejme, že i ministerstvo školství tedy si spočítá, kolik dětí bude vycházet ze základních škol. Jaké řešení vidíte vy? Třeba gymnaziální třídy i na průmyslovkách nebo ta zmíněná spádovost?

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Je to tak. Z těch přibližně 500 míst, které jsme ještě dokázali nalézt v pražském středním vzdělávání, je vlastně většina tvořena těmi novými gymnaziálními třídami na odborných školách. Takže tahleta koncepce nadále platí. Nadále budeme se snažit domluvit s řediteli odborných škol, aby otevřeli nové gymnaziální třídy na svých školách, protože je to stále dělané na dobrovolném principu. Ale zatím naštěstí ředitelé a ředitelky na to reflektují velmi pozitivně a chtějí nové třídy otevírat. Takže myslím, že tohleto je ta cesta. Protože tam už jsou teď vytvořené pedagogické sbory, zároveň jsou tam dostatečné prostorové a materiální kapacity. Takže myslím, že tohleto bude ten hlavním směr, kterým se tedy gymnaziální vzdělávání v Praze teď bude ubírat.

Moderátor:

To, co navrhovali někteří zastupitelé Prahy, to byl návrh na spádovost, tedy že některé střední školy by mohly přijímat, že by na nich mohli studovat jenom Pražané. Jak se vám to líbí?

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Já to také dnes určitě budu diskutovat s panem ministrem a s panem radním Váchou ze Středočeského kraje. Já si myslím, že je to zase prvek, který by musel být velmi specifický pro Prahu a Středočeský kraj a chápu státní úroveň, že nechce vytvářet zvláštní systém jenom pro Prahu a Středočeský kraj. Tahleta debata už tady byla několikrát otevřená i v minulosti a vždycky se nakonec došlo k tomu, že je potřeba hlavně tedy strukturovat tu nabídku středního vzdělávání v jednotlivých krajích tak, aby vyhovovala té místní poptávce a ne tedy zavádět spádovost.

Moderátor:

To znamená, že například děti a lidé ze středních Čech by mohli dále studovat v Praze, když už například krajský středočeský úřad také sídlí v Praze. Nehrozí situace, že pro razítko do Prahy ano a pro vzdělání do Prahy ne ze středních Čech?

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Hatím si nemyslím, že to je pravděpodobné. Více spoléhám na to, že střední Čechy se rozhodnou stavět nová gymnázia a rozšiřovat své stávající gymnaziální kapacity, ta, aby právě děti z Prahy, západ od Prahy, východ spíše zůstávaly studovat doma, v místě bydliště, než se všichni sjížděly do

Moderátor:

Prahy. Radní pro školství, pražský radní pro školství je za Piráty Vít Šimral. Děkuji za rozhovor. Na slyšenou.

Vít Šimral, pražský radní pro školství (Piráti):

Děkuju moc. Krásný den.