Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je pražský radní pro školství, sport a vědu Vít Šimral ze strany Pirátů. Dobrý den.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Část učitelů je přesvědčena, že by základní školy měly zůstat zavřené až do konce školního roku pro všechny, aby se výuka začala až v září. Oni se bojí, že budou mít problémy s tím dodržováním hygienických pravidel. Co si o tom myslíte?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Ty obavy jsou legitimní. Já sám bych také raději volil ten slovenský model, to znamená, nechal vlastně školy uzavřené už po zbytek školního roku, ale ministerstvo se na základě i dohody s vládou tedy rozhodlo pro tu dobrovolnou docházku na úrovni základních, mateřských i středních škol a my s tím teď pracujeme. Ta hygienická opatření jsou náročná, obzvlášť se ukazuje, že to pravidlo těch maximálně 15 dětí v jedné třídě je velmi obtížné vlastně naplnit, protože teď například mám v mailu mail od pana starosty Klecandy z Kolovrat, že díky tomu, že se mu tedy přihlásilo více dětí než 15 do jednotlivých ročníků, tak je teď reálně nemá kam dát. V Kolovratech je velký problém s fyzickými kapacitami pro školu. Už teď tam mají vlastně kontejnerovou školu, a díky tomu, že se mu tam přihlásilo vlastně jen do prvních tříd, myslím, více než 60 dětí, tak má problémy nejenom to fyzicky tedy zajistit, aby tam měl dostatek učitelek nebo vychovatelek, ale i to, aby je měl kam fyzicky dát. Takže teď řeší takovou asi nepříjemnou situaci, kdy bude muset některým rodičům říci, že se musí nějak dohodnout, jestli je skutečně potřeba, aby děti poslali do školy, anebo bude losovat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
V mateřské školce v pražském Suchdole má koronavirus už druhé dítě. Ta školka je teď až do konce května zavřená. Tak ono asi není divu, že se ti učitelé bojí, ne?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Učitelé se obecně nebojí. Já jsem spíše zaznamenal, že učitelé se chtějí vrátit, ale bojí se toho zmatku, který nastane, protože na jednu stranu musí dodržovat ta pravidla, která jsou dána vládními opatřeními a na druhou stranu už dopředu vědí, že to vlastně úplně reálně nejde. Tak jako se teď na pracovištích jakoby ukazuje, že naplňování těch opatření v rámci toho rozvolňování je obtížné s tím, aby se práce vrátila do stejných kolejí, tak pochopitelně i školství má ten stejný problém, aby výuka probíhala stejně a aby to k něčemu bylo, tak to ten střet reality s tím, co je na papíře, je velmi obtížné dát do souladu. Takže učitelé chtějí, ale přináší jim to starosti, které teď musí řešit. A spíše se obávají třeba i toho, aby vlastně úroveň vzdělávacího procesu neutrpěla tím, že někteří žáci zůstanou doma a někteří už budou fyzicky tedy ve škole. Aby tady třeba nevznikla zase nějaká zbytečná situace, kdy se bude zapomínat na tu distanční výuku na úkor té fyzické nebo naopak.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
V pondělí se tedy otevřou školy pro první stupeň. Co to znamená pro rodiče od toho pondělka? Jaká, a pro učitele, jaká ta opatření v praxi budou muset fungovat?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Každá škola si to realizuje trochu jinak, tak, jak si vykládá ta metodická doporučení, to jsou pouze doporučení ministerstva, plus tak, aby pochopitelně se tedy vešli do těch limitů, které jsou stále dány hygienickými opatřeními od vlády. Takže rodiče v tom minulém týdnu se podívali na weby jednotlivých škol, protože každá škola skutečně díky tomu, že je tam jiná dopravní dostupnost nebo jiná situace se školní jídelnou třeba, tohle to takové ty velmi praktické věci, tak zkontaktovali školu, respektive školy byly neustále vlastně v kontinuálním kontaktu s rodiči. To se ukázalo jakoby klíčové teď pro tu dobu toho rozvolňování. Takže si nastavili nějaká pravidla, která se budou týkat toho, jakým způsobem rodiče přivedou děti ke škole, kdo je tam bude organizovat. My například se nyní dohadujeme zase na úrovni středních škol s Městskou policií, že by nám poskytli asistenci strážníků, aby nám pomáhali organizovat ty davy, které se ocitnou před školami v průběhu přijímacích řízení. Tak nějak podobně vlastně budou teď muset organizovat v pondělí děti na tom prvním stupni, aby tam skutečně nedocházelo k tomu shlukování, aby tam v ideálním případě docházelo k plynulému vstupu těch jednotlivých skupin do těch 15 dětí, které by se už potom dále neměly nějakým způsobem mixovat v té budově a ani vlastně při pohybu ve škole. A tohle to všechno teď budou muset školy zajistit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že to dopadne velmi dobře, protože naštěstí v Praze máme velmi svědomitého ředitele, svědomité učitele, kteří pochopitelně ta bezpečnostní opatření budou naplňovat. Navíc mají asistenci z odboru bezpečnosti magistrátu, jejichž pracovníci jim tedy dodali dostatek těch hygienických materiálů té ochrany a podobně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Na to jsem se právě chtěla zeptat, co jste tedy do škol zajistili?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Zajistili jsme tedy pro všechny zaměstnance pochopitelně roušky, spousta z nich mají i ty štíty. Je tam dostatek dezinfekce. Takže naplnili jsme minimálně ty minimální požadavky. Mají zásoby minimálně na 14 dní. Nebojím se toho, že by na některé škole v Praze něco takového došlo, že by ty zásoby nebyly dostatečné. Ale pochopitelně při té realitě toho, jak se tam ty děti budou pohybovat, zvláště ty menší, uvidíme, co to udělá.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Mnoho rodičů se ptá, jak to bude se známkováním na konci školního roku.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Tak podle doporučení Ministerstva školství by vlastně ta výsledná známka měla být spíše založena na té aktivitě v té první části školního roku. Byly nějaké snahy přejít tedy kompletně vlastně na formativní hodnocení z toho sumativního, které je tedy tím klasickým od jedničky do pětky v České republice, ale ukázalo se, že prostě čeští učitelé na to ještě nejsou připraveni, protože formativní hodnocení, přestože už..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Tedy slovní, když bychom to měli říct česky. Slovní hodnocení.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
To slovní, ale ono to není jen slovní hodnocení. To formativní je o tom, abychom vlastně ukázali, v čem ten žák má potenciál, v čem jsou jeho slabiny, jak s ním dále pracovat. To je základem formativního hodnocení, abychom se koukali vlastně do budoucna, v čem..

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
To ano, ale není tam známka, je to napsáno, nebo vám to někdo řekne.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Je to tak, ano. Ale jsou i vlastně modely formativního hodnocení, kdy třeba je nějaká známka. Jakoby to vůbec není o tom, jestli to je numericky vyhodnoceno, nějak kvantifikováno, nebo ne.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
No já jsem z toho sama trochu zmatená, proto se ptám.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Právě proto. Vlastně formativní hodnocení už jenom jakoby studovat ten koncept zabere učitelům ve Skandinávii několik let, a proto bylo trochu příliš optimistické, abychom na to přešli teď najednou v průběhu dvou měsíců tady v České republice.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Znamená to, že letos nikdo nepropadne?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Mělo by to tak být. Ano. Nikdo by neměl propadnout, protože to pochopitelně musí reflektovat i tu situaci, že v průběhu té distanční výuky někteří ti žáci byli exkludováni ze vzdělávání, je to tak. Ať už díky tomu, že se nepodařilo zajistit dostatečnou IT technologii na tu distanční výuku, že na to ty školy samotné neměly kapacity anebo že prostě to jejich rodinné prostředí tomu úplně neodpovídalo.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Teď mám otázku přímo na vás, protože vy jste ze strany Pirátů. Digitalizace. Je to jedna z věcí, na které nejvíce kladete důraz. V mém okolí je paní učitelka, která nemohla s dětmi nijak komunikovat, protože neumí pracovat s mailem. Je to v pořádku?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
To určitě v pořádku není. A tady by mělo nastoupit vedení školy, ředitel a pedagogické vedení školy a té učitelce s tím pomoci. A na těch kvalitních školách nebo na těch školách, které se starají, se to v Praze stalo. To, co ukázala ta distanční výuka, je vlastně to, že bohužel existují rozdíly nejenom mezi tedy kraji v České republice, kdy některé kraje dlouhodobě dosahují ve vzdělávání těch horších výsledků, ale i mezi jednotlivými školami třeba tady v Praze. Takže díky tomu systému, jak je české školství nastaveno, kdy ředitel a pedagogické vedení školy jsou vlastně tím nejsilnějším aktérem pro ten vzdělávací proces, tak se ukázalo, že ti ředitelé, kteří se starají a jsou aktivní a chtějí, aby jejich škola byla kvalitní, tak ti to zvládli a ta distanční výuka probíhala v pořádku a nebyl tam nikdo, kdo by ze vzdělávání vypadl. Naopak se ukázalo, že ty školy, které dlouhodobě nejsou vedené příliš aktivně k tomu, aby se inovovaly, aby reagovaly na to, jak se svět mění, tak tam ta výuka dopadla hůře.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Co z toho budete vyvozovat za závěry?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
My teď v průběhu léta bychom chtěli vlastně evaluovat celou tu situaci, která tady v tom druhém pololetí byla, podívat se právě na ty školy, které mají ty horší výsledky, nebo kde se nám ozývali rodiče, že ta výuka právě neprobíhá tak, jak by si představovali, a snažit se dotáhnout k těm výsledkům, které měly ty kvalitnější. Abychom nezapomínali, že tady v Praze sice máme spoustu velmi kvalitních škol nejlepších nejenom v Česku, ale i třeba ve střední Evropě, ale na ten standard bychom měli dotáhnout i ty slabší.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Znamená to, že tedy budete na některých školách třeba i měnit ředitele?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Co se týče základních škol, tak tam je to pochopitelně věcí zřizovatele, to znamená městských částí a podobně. Na středních školách pochopitelně k té evaluaci taky dojde. Rekonkurzy probíhají tam na školách, které my zřizujeme, ale ono to není jenom jednoduchou třeba výměnou ředitele, často stačí prostě s tím ředitelem více komunikovat tak, aby on se vlastně zatáhl do té diskuse, kterou aktivnější ředitelé škol sami dělají, že vytváří ty platformy, které se snaží posouvat pražské školství dopředu, tak abychom tam právě tyhle ty ředitele do těch platforem dotáhli taky.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Mluví se o tom, že na podzim přijde druhá vlna koronaviru, znamená to, pane radní, že se školy zase zavřou?

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
I to je možné. Pochopitelně je to jedna z možných variant, na kterou se snažíme co nejlépe připravit. To znamená, my v průběhu tohoto jara i dále na podzim nakupujeme dále IT techniku, magistrát přispívá na nákup techniky na základních školách a nakupuje přímo techniku pro své školy zřizované, to znamená střední školy a speciální školy a zároveň vytváříme metodické materiály, které budeme promovat a ukazovat na portálu pražského školství, momentálně teď ten portál je ucime.online, ale v průběhu léta dojde k jeho přeměně tak, abychom tam skutečně našli nějaké pro každého učitele, pro každého ředitele nějaké modelové sady toho, jak by se mělo v případě další fáze distanční výuky učit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Pane radní, děkuji, že jste přišel do pořadu K věci a na shledanou.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Děkuju moc za pozvání.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
Naším dnešním hostem byl pražský radní pro školství, sport a vědu Vít Šimral ze strany Pirátů. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase na slyšenou.