Lukáš KUBÁT, moderátor
Základní škola logopedická je vysoce specializovanou školou. Řídí ji magistrát sídlí v Praze 10. Tato škola bude mít za 2 roky novou budovu. Ta se v současnosti staví v ulici v Přípotoční. Nedaleko místního gymnázia.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Vzniká zde nové pracoviště základní a mateřské školy Logopedické Praze 10. Celková investice je přibližně 40 000 000 Kč s tím, že konec realizace té hlavní části se předpokládá v roce 2022. S tím že tedy od září 2022 by sem měly chodit znovu děti.

Lukáš KUBÁT, moderátor
V Přípotoční ulici už odloučené pracoviště školy fungovalo. Nová budova ale zajistí větší kapacitu a také lepší komfort azázemí, jak pro žáky, tak i učitele školy.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
My celkově navyšujeme kapacity zde na tomto pracovišti, aby vlastně škola už nemusela přebíhat mezi třemi různými, z původních dvou tříd by zde mělo vzniknout celkově 7 tříd. Ta škola vlastně bude mít podobu takové lodi. Bylo to vybrán ze tří různých architektonických návrhů. A doufáme a věříme, že se tady bude dětem líbit.

Lukáš KUBÁT, moderátor
Výuka na Základní škola Logopedická má individuální charakter. A třídy jsou s maximálně 10 žáky. Rozšíření tak přispěje alespoň k částečnému uspokojení poptávky, která je podle ředitelky školy velmi vysoká. Nová budova školy ale není jedinou stavbou, která se v okolí plánuje.

Vít ŠIMRAL, radní hl. m. Prahy pro oblast školství /Piráti/
Celá oblast Botiče se bude postupně proměňovat. Je to tedy ta lokalita od stadionu Ďolíček až sem dole k mostu. Tady potom pokud tedy po výstavbě této školy plánujeme s výstavbou sportovní haly pro gymnázium Přípotoční a následně i nějakého parkovacího domu. A a vlastně multifunkčního domu.

Lukáš KUBÁT, moderátor
Tento dům by pak měl vzniknout přímo v ulici Vršovická. Lukáš Kubát televize Praha.