Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 15.1.2021 Dozorčí rada Pražské plynárenské odvolala předsedu představenstva Pavla Janečka. Společnost nově povede Martin Pacovský
  Na zasedání dne 15. ledna 2021 dozorčí rada Pražské plynárenské, a.s., odvolala Ing. Pavla Janečka z funkce předsedy představenstva a člena představenstva společnosti. Pavel Janeček ve společnosti působil od 7. 4. 2014. Na uvolněné místo v představenstvu Pražské plynárenské byl jmenován Ing. Martin Pacovský.
 • 14.1.2021 Praha pomůže seniorům s registrací a případnými dotazy k očkování na lince 800 160 166
  Hlavní město provozuje již od jara 2020 společně s neziskovými organizacemi bezplatnou informační linku ke koronaviru na čísle 800 160 166. Nově bude tato linka od pátku 15. ledna od 12:00 hodin sloužit i pro pomoc seniorům nad 80 let s registrací k očkování v Centrálním rezervačním systému a operátoři zde budou také vyřizovat případné dotazy k očkování. Informace poskytnou ale také o pomoci, kterou obyvatelům nabízejí městské části. V provozu bude linka denně od 8:00 do 16:00 hodin a obsluhována bude operátory hlavního města a neziskové organizace Život 90.
 • 14.1.2021 Program Muzea paměti XX. století na rok 2021
  Radní Hana Kordová Marvanová představuje program Muzea paměti XX. století na rok 2021, které zahájilo druhý rok své existence a získalo od hlavního města Prahy jako dočasné sídlo Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Nejdůležitějším úkolem Muzea pro rok 2021 bude práce na koncepci a podobě stálé expozice.
 • 14.1.2021 Veřejné shromáždění není snadné rozpustit. Nutné je brát ohled na bezpečnost a zdraví účastníků i lidí v okolí
  Magistrát hl. m. Prahy respektuje právo veřejnosti pokojně se shromažďovat i v době pandemie koronaviru. Tyto akce řeší úřad společně s Policií ČR a i v případě porušování platných opatření postupuje vždy tak, aby minimalizoval riziko ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků, ale také lidí pohybujících se v blízkém okolí. Případné rozpuštění shromáždění je až nejzazší možností, která nemusí vždy dle zkušeností přinést kýžený efekt, neboť by se událost mohla rozšířit do okolních prostor, mohla mít vliv na nezúčastněné osoby a majetek a svolavatel by ji navíc zanedlouho uspořádal znovu. Porušování opatření ze strany svolavatele i účastníků je pak řešeno na místě, nebo ve správním řízení.
 • 13.1.2021 Hlavní město otevírá nábytkovou banku pro sociálně potřebné
  Hlavní město ve středu otevřelo vlastní nábytkovou banku v Praze-Libuši. Lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy.
 • 11.1.2021 Lanovku na Petřín čeká v následujících letech celková rekonstrukce. Změní se trať i vozy pro cestující
  Hlavní město společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) připravují celkovou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín, kterou ročně využívají až dva miliony lidí. Oprava by měla být kvůli zastaralosti technologií jak tratě, tak vozů, dokončena nejdéle do pěti let. Předpokládá se však, že první cestující by se novou lanovkou mohli svézt už na konci roku 2023. Kromě dráhy budou vyměněny i samotné vozy, na které bude vypsána designová soutěž. Celkově by měla stát oprava lanové dráhy přibližně 210 milionů korun.
 • 11.1.2021 Úprava nájemného v městských bytech se nedotkne ohrožených skupin nájemníků
  Výše nájemného pro stávající nájemníky bytů v dispozici hlavního města se bude měnit, rozhodli o tom pražští radní. Město myslí na ohrožené skupiny v rámci pandemie COVID-19, a proto se jich tento postup zatím nebude týkat. Nová výše nájmu pro ostatní nájemníky bude stále velmi výhodná - zhruba poloviční oproti tržnímu nájmu. Město díky úpravě nájemného získá potřebné prostředky na rekonstrukce a novou bytovou výstavbu.
 • 11.1.2021 Největší pražská průmyslová oblast v Malešicích se dočká plánů do budoucna. Praha vypracuje analýzu pražských průmyslových areálů
  Malešicko-hostivařská oblast, kde se nachází velká část technického zázemí hlavního města, je se svými 650 ha největší průmyslovou lokalitou v Praze. V současnosti se v souvislosti s lokalitou hovoří o několika bytových projektech, které nejsou vzájemně koordinovány a jejichž vznik by mohl současné průmyslové provozy do budoucna nevhodně limitovat. Rada hlavního města proto zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracování celkové analýzy potřeby průmyslových oblastí v Praze, která bude aplikována v detailu na modelovém příkladu Malešic.
 • 11.1.2021 Rada schválila dodavatele projektové dokumentace k obnově parku na Vítkově
  Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání schválila vítěze výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace k obnově první části parku na Vítkově. Dodavatelem se stala společnost VZ Vítkov s nabídkovou cenou 3 940 000 Kč bez DPH.
 • 11.1.2021 Ráno vyjel do pražských domovů pro seniory první mobilní očkovací tým
  Očkování nejohroženějších Pražanů v zařízeních pro seniory je v plném proudu. Navzdory systémovým nedostatkům připravil Magistrát hl. m. Prahy první mobilní očkovací tým, který od dnešního dne umožní očkování proti nemoci COVID-19 také v zařízeních, kde praktičtí lékaři nemohou v tuto chvíli asistovat.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: