Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 5.5.2021 Praha zpřístupnila nové datové sady z oblasti bytového fondu
  Na portálu pro otevřená data hl. m. Prahy opendata.praha.eu v uplynulých dnech publikovala městská akciová společnost Operátor ICT dvě nové datové sady. Týkají se jednak aktuálních soudních sporů ohledně bytového fondu hlavního města a také žádostí o pronájem městských bytů s údaji za první čtvrtletí letošního roku. Data neslouží jen jako statistický přehled, ale nabývají na širší využitelnosti především propojením s dalšími daty. Kromě toho napomáhají i posílení transparentnosti úřadu.
 • 5.5.2021 Pražané stále více používají nádoby na bioodpad. V loňském roce je využívalo téměř 14 000 domácností
  Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že jeho množství v rámci let výrazně roste. V loňském roce „hnědé“ nádoby využívalo už téměř 14 000 domácností a Pražské služby takto odvezly 4 994 tun rostlinných odpadů.
 • 5.5.2021 Společnosti THMP a TSK podepsaly memorandum o budoucí spolupráci při údržbě světelných signalizací na pražských křižovatkách
  Městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) a Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Jeho cílem je uzavřít smlouvu, podle které by servis a údržbu světelných signalizačních zařízení na pražských křižovatkách od příštího roku zajišťovala společnost THMP.
 • 4.5.2021 Pražská tržnice má nové nájemce, otevře zde opravárna, papírnictví, keramická dílna nebo optika
  Rada města v pondělí schválila nové nájemce volných prostor v areálu Pražské tržnice, kteří uspěli ve výběrovém řízení. Budou jimi udržitelný start-up Opravárna, obchod a dílna papírnictví Papelote, keramická dílna a optika. Svůj provoz by měly zahájit v nejbližších měsících. V Hale 22 přibydou stánky s hovězím z Šumavy, chorvatské speciality nebo obchod s bio a bezobalovými potravinami.
 • 4.5.2021 Praha žádá ministra Plagu o nasazení PCR testů, které by mělo doprovázet zrušení rotační výuky ve školách
  Jménem hlavního města Prahy byl dnes ministru školství Robertu Plagovi odeslán dopis s žádostí o plošné nasazení PCR testů, které zaručí bezpečnější prostředí ve školách a školských zařízeních, jak již bylo dříve avizováno v dopisech zaslaných začátkem března a v polovině dubna. Současně s tím město požaduje i ukončení rotačního systému výuky tak, aby se žáci mohli účastnit prezenční výuky v tomto školním roce již trvale. Na tomto návrhu se shodli představitelé hlavního města a devatenáct jeho městských částí.
 • 4.5.2021 Zkouška sirén
  Ve středu 5. května 2021 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.
 • 4.5.2021 Na pracovišti pražského registru vozidel na Jarově je kvůli karanténě omezen provoz
  Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že od 4. května 2021 do odvolání je kvůli karanténě v souvislosti s koronavirem omezen provoz na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností v Praze 3 – Jarov, Osiková 2.
 • 3.5.2021 Revoluční ulice se stane novou městskou třídou. Asfalt nahradí dlažba, přibudou stromy, lavičky i širší chodníky
  Pražská Revoluční ulice se promění. Rada hl. města se shodla na úpravě předchozího usnesení a plánovanou rekonstrukci tak čeká několik změn celkového řešení i samotného procesu, jakým bude ulice projektovaná a realizovaná. Oproti původnímu návrhu bude v ulici snížena rychlost na 30 km/h a povrch vozovky bude vydlážděn. S tím souvisí i zlepšené podmínky pro vsakování vody, které zajistí přirozenou vláhu novému stromořadí. V ulici budou také rozšířeny chodníky, díky kterým vznikne větší prostor pro chodce, stromy i umístění laviček.
 • 3.5.2021 Praha pronajme byt spolku Silou Hlasu. Kvadruplegici se tak naučí žít v domácnosti ovládané hlasem
  Pražští radní v pondělí rozhodli o pronájmu bytu uzpůsobeného pro lidi na vozíku spolku Silou Hlasu. Jeho zástupci zde bude učit kvadruplegiky žít v domácnosti ovládané hlasem.
 • 3.5.2021 Radní udělali další krok k větší transparentnosti městských společností
  Pražská rada požádala městské společnosti, aby zveřejňovaly všechny relevantní informace o veřejných zakázkách v hodnotě nad 500 tisíc korun. Cílem je umožnit větší veřejnou kontrolu hospodaření těchto významných společností.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: