Vedle prezentace statistik týkajících se agendy vozidel měli účastníci možnost seznámit se přímo na pracovišti s procesem přidělování registračních značek a dalšími činnostmi v registru vozidel.

Rovněž k tématu zkušebních komisařů byla uvedena obsáhlá faktografie, včetně aktuální problematiky zkoušek budoucích řidičů motocyklů, a při prohlídce učeben pak také podrobné informace o testech k získání řidičských průkazů.

Přílohy: