/zpráva z 25. jednání Rady hl. m. Prahy 19. července 2016/

Akademie umění a kultury pro pražské seniory má za sebou první rok fungování a již nyní lze konstatovat, že jde o jednoznačný úspěch.  Pražský magistrát uspořádal anonymní dotazníkové šetření mezi studenty-seniory, zda jsou spokojeni s výukou, a z 204 odpovědí jich bylo 183 kladných a dalších 21 studentů zvolilo možnost „částečně ano“. Žádná z odevzdaných odpovědí nebyla záporná. Drtivá většina respondentů je také velmi spokojena se svými lektory z odborného i osobnostního zřetele.

„Po vyhodnocení proběhlého ročníku je zcela jasné, že jsme se vydali správnou cestou a Akademie umění a kultury musí být rozšiřována na další školy tak, aby byla dostupná co největšímu počtu seniorů. Již nyní je do projektu zapojeno šest základních uměleckých škol, dalších šest se nyní připojí od letošního podzimu. O naplnění kurzů nemám obavy, jelikož jen během minulého roku jsme zaznamenali zájem více jak dvou set seniorů o dodatečné přihlášení,“uvedla radní Irena Ropková.

V současnosti akademii navštěvuje 425 seniorů ve věkovém průměru 68,5 let. Vzdělávat se mohou v oblasti hudebního a výtvarného umění či tanečních a literárně-dramatických oborech. Výuka probíhá v tříletém cyklu. V případě zájmu o účast v těchto kurzech doporučujeme sledovat webové stránky zapojených škol, případně tyto školy přímo kontaktovat.

Základní umělecké školy zapojené od roku 2015:

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19, Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99, Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 a Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8

Nově zapojené základní umělecké školy:

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12, Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 a Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1