Vedení hlavního města se snaží dlouhodobě řešit problémy způsobené uživateli sdílených kol a koloběžek. Kromě cílených a preventivních akcí se strážníci kontrolám cyklistů věnují v rámci své služby standardně po celý rok. 

Strážníci v rámci akce Koloběžka odhalili 1 336 přestupků, za které uložili 402 pokut v celkové výši 191 800 korun. Dále bylo 63 přestupků oznámeno správnímu orgánu a ostatní byly řešeny domluvou. Nejvíce přestupků zjistili strážníci v Praze 1, konkrétně 288 a v Praze 2, kde odhalili 126 přestupků. Nejčastějším přestupkem byla jízda po chodníku a nedodržování dopravního značení. Na každém obvodním ředitelství byly na akci vyčleněny 2 dvojčlenné hlídky, v centrální městské části, kde jsou největší problémy, pak 4 hlídky strážníků. Kontroly se uskutečňovaly nahodile v různých časových intervalech.

„Touto akcí jsme dali jasně najevo, že problémy spojené s půjčovanými koloběžkami vnímáme a jsme připraveni řešit. Další kroky budou následovat, což se týká především neukázněného parkování koloběžek uprostřed chodníků. Pro mě jako primátora je bezpečnost v pražských ulicích prioritou,“ zdůrazňuje Bohuslav Svoboda, pražský primátor.

Hlavní město dlouhodobě hledá způsob, jak problémy s uživateli sdílených koloběžek a kol řešit. „Před několika dny jsme obdrželi metodické doporučení k možné regulaci elektrokoloběžek, které zpracovala ministerstva vnitra, průmyslu a obchodu a dopravy, se kterým se nyní seznamujeme. Následně by měla proběhnout schůzka za účasti primátora a městské policie, kde zmiňovaná doporučení a legislativní výklad vzájemně projednáme. Řešení problematiky sdílených koloběžek totiž vyžaduje spolupráci všech dotčených organizací. V podstatě by měla být vyznačena oficiální místa, kde budou koloběžky odkládány tak, aby byla nalezena zdravá míra vzájemné koexistence pěších, koloběžek, MHD i řidičů ve městě,” vysvětluje I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. „K tomu by měl být využit tzv. institut zvláštního užívání pozemní komunikace, který se jinak využívá například pro stavební práce, pořádání akcí či provozování stánků. Povolení vydává místní silniční úřad a jsou za poplatek. Řešení samostatným zákonem by nicméně bylo systémovější,“ dodává Zdeněk Hřib.