Usnesení rady reaguje také na nepravdivou zprávu, podle které údajně primátor vypnul webkameru na Václavském náměstí během sobotní demonstrace. Odpojená však byla pouze soukromá webkamera na hotelu Jalta, se kterou nemá magistrát nic společného a odpojená byla od začátku srpna. Magistrátní kamery naopak byly v sobotu funkční a pomohly policii v odhadu počtu 70 tisíc účastníků.

Aktualizovaná koncepce popisuje, jakým způsobem se městský kamerový systém bude rozvíjet a jak bude řízen jeho provoz a rozvoj. Byla také naplánována další aktualizace pro stanovení podmínek, za kterých bude možné zveřejňovat některé vybrané videostreamy z městských kamer z významných veřejných prostranstvích.

„Díky funkčnímu městskému kamerovému systému mohla v sobotu policie odhadnout počet účastníků akce na Václavském náměstí na 70 tisíc lidí. Není pravda, že by vedení města vypnulo nějakou webkameru na hotelu Jalta kvůli demonstraci. Tento někdejší soukromý studentský projekt videostreamu z Václavského náměstí nijak nesouvisí s magistrátem a je mimo provoz už od začátku srpna,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Sobotní demonstrace podle něj také ukázala, že veřejnost má o online přenos dění v Praze zájem, tuto službu však dosud městský kamerový systém neposkytoval. Do budoucna by se mohly přenášet některé vybrané online streamy z významných veřejných prostranství.

Výstupy z kamerového systému budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů. Jakmile je naplněn účel, pro který se záznam zpracovával, dojde k jeho vymazání.

V kamerovém systému primárně dojde k náhradě starých analogových kamer s nízkým rozlišením za nové moderní kamery, které umožňují záznamy lépe využít. V souvislosti s novou technologií byly proto aktualizovány pravidla užívání celého systému.

„Aktualizovaná koncepce městského kamerového systému žádným způsobem nehodlá využívat systémy umělé inteligence pro rozpoznávání obličejů. Umělá inteligence se bude využívat výhradně pro anonymizované statistické vyhodnocování situace v dopravě, například pro počítání osobních a nákladních automobilů či jízdních kol,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Zřizovatelem kamerového systému je hlavní město Praha, využívají jej zejména složky Integrovaného záchranného systému. Městský kamerový systém je budován jako otevřený metropolitní systém, do kterého je možno integrovat kamery dalších provozovatelů kamerových systémů. Hlavním účelem je prevence kriminality, monitorování bezpečnostní situace veřejného prostranství s cílem zvýšit bezpečnost občanů a návštěvníků HMP. Systém je zároveň využíván k řízení a kontrole dopravního zatížení v silničním provozu, ochraně památek a hmotného majetku a může být využit při řešení mimořádných událostí, resp. krizových stavů.