Výzva původně deseti měst se setkala s živou odezvou a další města, na něž doléhají dopady krátkodobých ubytovacích služeb, se hlásí k iniciativě, jejímž cílem je novelizace právních předpisů v oblasti digitálních služeb na úrovni EU. Evropská komise by ráda měla Akt o digitálních službách hotov do konce tohoto roku, a proto příslušní komisaři (paní Verstager odpovědná za digitální politiku a pan Breton odpovědný za vnitřní trh) velmi záhy zahájí bilaterální jednání se zástupci jednotlivých měst. Radní Kordová Marvanová komentuje tento vývoj slovy: „Je dobře, že tato iniciativa má čím dál větší podporu. Díky tomu snad bude i společná vyjednávací pozice pevnější. Ale jenom evropská legislativa nám nepomůže. Musíme také upravit naše vlastní právní předpisy tak, abychom byli schopni usměrňovat situaci ve vlastním městě.“

Krátkodobé pronájmy celých bytů působí všude, kde jsou rozšířené, velmi podobné problémy, počínaje obtěžováním místních občanů, přes problémy s bezpečností, narušování hospodářské soutěže až po změnu charakteru městských částí. A města se shodují v řadě základních opatření, kterými se snaží situaci dostat pod kontrolu. Nejdůležitějším krokem, na němž se všichni shodují, je prosadit povinnost digitálních platforem sdílet se správou města údaje o hostitelích, bytech a hostech. V řadě evropských měst existuje registrační povinnost hostitelů, ale dokud není možnost kontroly, není možné efektivně vybírat daně ani jakkoli reagovat na místní situaci. Počátkem tohoto roku se rozběhla jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími zúčastněnými stranami (poslanci, představiteli Hospodářské komory, zastupiteli z jiných dotčených měst a dalšími).

Po zkušenostech s neschválenými návrhy z minulého roku je jasné, že jedině společný postup města, vlády a poslanců má šanci na úspěch. A situace už vážná je. Je naší povinností zajistit, aby ti, kteří bydlí v sousedství krátkodobě pronajímaných bytů, nebyli omezováni ve výkonu svých práv. A také je třeba narovnat vzájemné postavení poskytovatelů ubytování na trhu, například srovnáním stavebních předpisů vztahujících se na prostory sloužící k ubytování turistům,“ říká radní Kordová Marvanová.

Zajímavé je srovnání opatření, která již zavedla jednotlivá města ve vztahu ke krátkodobým pronájmům. Nejdál v regulaci možná trochu překvapivě došla některá města v USA. V řadě případů striktně požadují, aby šlo skutečně o sdílené ubytování. Pronájem celých bytů je často zcela zakázán. „Při srovnávání podmínek pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb je třeba si také povšimnout, jak vysoké jsou ve většině vybraných měst pokuty za nedodržování podmínek poskytování. A tímto směrem se chceme ubírat i my. Důsledněji vymáhat dodržování povinností od poskytovatelů. Urychlení celého procesu chceme zajistit průběžným online informováním magistrátu a městských částí ze strany Městské policie o řešení stížností obyvatel,“ uzavírá radní Kordová Marvanová.

 

Přílohy: