Aplikace CityVizor https://cityvizor.praha.eu/ zobrazuje hospodaření města tak, aby bylo pro občany přehledné a dalo se v něm snadno zorientovat. Zpracovává primárně data z účetního systému Ginis od společnosti Gordic. „Rozpočtová struktura města bývá často pro laika složitá a nepřehledná. Před měsícem jsme spustili CityVizor pro Prahu, čímž se kompletně zprůhlednilo 90 miliard korun. Teď možnost otevřít rozpočet lidem nabízíme i všem městským částem,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí. „Aby mohlo vše fungovat komplexně a automatizovaně, bylo ve spolupráci s dodavatelem a městskou společností Operátor ICT vytvořeno datové propojení mezi účetním systémem a CityVizorem. Tuto službu mohou nyní všechny městské části bezplatně využívat. Jediné, co budou muset udělat pro zprovoznění aplikace, je obrátit se na Operátora ICT a objednat si jej,“ doplňuje radní pro oblast transparentnosti a bydlení Adam Zábranský.

Změnilo se hlavně online propojení, díky kterému se data automatizovaně aktualizují. CityVizor dosud používalo devět obcí, jako první pražská městská část spustila aplikaci Praha 7. Systém nyní používá i Praha 1, 3, 5 a 12. „Jsem moc rád, že se nám podařilo zajistit, že městské části budou mít užívání aplikace zcela bezplatně. Prosazujeme transparentní hospodaření hlavního města, které si občané vyhledají jedním klikem na počítači. Velmi mě proto těší, že jej postupně zavádíme i do jednotlivých pražských městských částí,“ dodává Zábranský.

CityVizor pro Prahu a městské části spravuje městská společnost Operátor ICT. Aplikaci vyvinulo Ministerstvo financí ČR a publikovalo ho jako opensource pod licencí GNU GPL – tedy volně k využití. Provoz pro mimopražské radnice zajišťuje spolek Otevřená města a nově se do rozvoje aplikace zapojuje i komunita Česko.digital (https://cesko.digital/). Využívá se tak synergií, které přináší společný vývoj u otevřeného software. To vede k větší otevřenosti a opětovnému použití dat i programového vybavení, což je strategií k zajištění větší otevřenosti, transparentnosti, podílu lokalizovaného vývoje a podpory nových podnikatelských aktivit.