Tyto varianty byly i předmětem čtvrtečního jednání svolaného radním Šimralem, kterého se zúčastnily dotčené strany - zástupci SK Prosek, městských částí Praha 9 a Praha 18 a petičního výboru. Aktuální návrh počítá s tím, že klubem vlastněné pozemky a na nich umístěné sportoviště se oddělí a na jejich části bude vybudována nová multifunkční sportovní hala (badminton, volejbal, basketbal, házená, florbal, futsal) a venkovní sportoviště včetně fotbalového hřiště.

Tato nová sportoviště by zohledňovala všechny současné požadavky a zásadně by i rozšířila možnost celoročních halových sportů nejen pro sportovní oddíly, ale i s možností využití všemi obyvateli hlavního města Prahy,“ zmínil radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral. Diskutovalo se i o možném rozšíření občanské vybavenosti v lokalitě, kterým by byla i částečně financována výstavba uvedených nových sportovišť v hodnotě zhruba 200 miliónů korun. Tyto sportovní stavby by zůstaly ve vlastnictví SK Prosek.

Se zachováním a rozšířením možností pro sport nejen sportovního klubu, ale i občanů Prahy 9 a Prahy 18 se předběžně vyslovily všechny dotčené strany. Další konkrétní řešení by se tak mělo odehrávat v příslušných magistrátních orgánech zabývajících se územním plánováním. Poslední slovo bude mít v případě schvalování případných územních změn pražské zastupitelstvo.