„Hlavní město Praha i Asociace krajů už jednou v tomto směru apelovaly, a to zasláním připomínek Ministerstvu pro místní rozvoj. Bohužel jsme se ale nesetkali s pozitivní reflexí. Dnes jsme proto prostřednictvím dopisu opětovně požádali o přehodnocení, protože si myslíme, že je v tomto operačním programu ještě prostor, aby střední školy dostaly vyšší prioritu a dosáhly na vyšší částku z evropského financování. V předchozím období si střední školy na území hlavního města mohly sáhnout opravdu jen na malé částky, proto si myslíme, že by teď mohly dostat příležitost. Investiční projekty jsou připravené,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.  

Primárně je důvodem investiční náročnost na vybavenost středních škol a podpora jejich nové role v rámci systému celoživotního profesního vzdělávání. To vše s odkazem na klíčové závazky strategických dokumentů na národní úrovni, včetně Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

IROP neboli Integrovaný regionální operační program je jeden z evropských operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V oblasti vzdělávání má za cíl navyšování kapacit v předškolním vzdělávání a zajištění kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Je kladen důraz na výuku technických a řemeslných oborů, přírodní vědy, cizí jazyk a práci s digitálními technologiemi.