Právní analýza smlouvy bude provedena z hlediska stávající právní úpravy, postavení hlavního města Prahy jako účastníka smlouvy a vymahatelnosti plnění. Výsledky by měly být známy v září.

MHMP uzavřel dne 20. 11. 1998 smlouvu o nájmu, provozování a správě veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin na území hlavního města Prahy společnosti ELTODO, a.s. Smlouva byla uzavřena na 15let s tím, že společnost ELTODO zajistí kvalitní a rovnoměrné osvětlení veřejných objektů a prostranství a zároveň optimalizuje náklady, které se měly zvýšit pouze o inflační trend, případně v závislosti na počtu zařízení a změně ceny elektrické energie. Společnost ELTODO zároveň vložila v roce 2007 do obnovy a technického zhodnocení jednu miliardu Kč.

Vzhledem k dlouhodobě rostoucímu objemu plateb za provoz a správu veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře vypracovala v prosinci roku 2007 společnost Deloitte Advisory, s.r.o. finanční analýzu smlouvy se zaměřením na možnosti úspory nákladů a zvýšení nájemného. Výsledky tehdejší analýzy se promítly na uzavření dodatků ke smlouvě.

  

 

V Praze 2. srpna 2011