„Nová hala je dobrá zpráva pro Barrandov, Prahu a pražský sport a florbal. Praha pouze přispěla, nezaplatila halu celou, zbytek si klub získal ze soukromých zdrojů. Přeji vám už jenom více dětí, kluků a holek, kteří budou sportovat místo toho, aby dělali nějaké lumpačiny,“ řekl pražský primátor Pavel Bém při slavnostním otevření stezky.

Hlavní město Praha přispělo částkou 5,6 mil. korun, z toho čtyři milióny na halu samotnou a zbytek na výstavbu tribuny. Hala disponuje potřebným zázemím i pro další sporty jako např. házená, basketbal či volejbal a bude sloužit jednak potřebám žáků, jednak dalším uživatelům atletického a fotbalového hřiště v areálu barrandovské základní školy.

Slavnostní otevření doprovázelo také vystoupení nejmenších roztleskávaček SSK Future a roztleskávaček juniorek. Klub SSK Future vznikl v roce 1998 sloučením několika menších klubů. V současnosti má klub celkem 25 registrovaných družstev a dále působí asi na sedmi základních školách ve formě kroužků.

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně zvolen 30. 11. 2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl. m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl. m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.