Železniční zastávka Praha – Běchovice střed by měla v blízké budoucnosti sloužit jako konečná stanice pro nově budované železniční spojení Běchovice – Jahodnice – Malešice – Hostivař a dále. Bude se jednat o nástupiště o dvou nástupních hranách, které rozšíří plochu stávajícího jižního nástupiště, se kterým bude sdílet některé prvky (osvětlení, část orientačního systému). Nástupiště bude využívat stávající rampu pro pěší. Plánováno je umístění přístřešku pro cestující a nových prvků informačního systému.

„Železniční doprava v Praze má stále nevyužitý potenciál. Proto se stále snažíme zlepšovat podmínky přepravy po kolejích. Rekonstruují se stávající nádraží jako například to na Vysočanech, plánují se opravy nádraží Smíchov a Masarykova nádraží. Připravují se nové zastávky například podél budoucí linky S61. Městská část Praha 14 už projektuje zastávky Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Hostavice díky dotaci, která ji loni Praha poskytla. Nyní se začne pracovat také na budoucí stanici Praha – Běchovice střed chystané linky S61,“ sdělil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.