„Ačkoliv se život postupně vrací k normálu, musíme zůstat obezřetní a nepodlehnout iluzi, že pandemie ze dne na den skončila. Vzhledem k tomu, že v Česku už je prokazatelně mutace delta a můžou se objevovat i další, není možné tuto situaci podcenit. Navíc přes prázdniny lidé plánují vyjet na dovolenou nejen po Česku, ale i do zahraničí. Vyzýváme proto vládu, aby zachovala nutnost nošení respirátorů nebo nanoroušek v MHD. Opatrnost se osvědčila i v první vlně pandemie, kdy Praha jako jedno z prvních měst v Evropě nošení ochrany úst a nosu v MHD vyžadovala,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

„Epidemická situace v Praze se nevyvíjí optimisticky, aktuálně je číslo R na hodnotě 1.34 a dochází ke komunitním šíření mutace delta. V kombinaci s nízkým zájmem o očkování u mladších ročníku je zde velké riziko náhlého příchodu další vlny epidemie. Proto se obracím na všechny, abychom nepolevovali v dodržování protiepidemických opatření a pak také na ty, kteří mohou, aby se nechali očkovat, aby pro Pražany neskončily prázdniny už na začátku července," uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Praha dále žádá vládu o neprodlenou úpravu formuláře pro cestující do České republiky o uvedení přesné adresy pro pobyt v karanténě, aby Hygienická stanice hl. m. Prahy mohla uskutečnit trasování a kontroly. „Cestou, jak zmírnit možné riziko nákazy zůstává jednoznačně co nejširší proočkování populace, trasování, pravidelné testování a dodržování všech pravidel,” připomíná Zdeněk Hřib.

Podle Bezpečnostní rady Prahy je také zapotřebí vydat opatření, kterým se ukládá uložení povinnosti laboratořím sekvenovat pozitivní výsledky na výskyt mutací ve zpracovávaných vzorcích z odběrových míst na COVID-19. Poslední žádostí Prahy směrem k vládě ČR je, aby v systému ISIN byly označeny osoby, které přijíždějí do České republiky z oblastí s vysokým výskytem a extrémně vysokým výskytem onemocnění COVID-19.