Jeden z turniketů je v lese nedaleko ulice K Pazderkám a usnadní vstup pro obyvatele Prahy 8. Druhý, v jihovýchodní části Botanické zahrady z ulice Pod Havránkou, umožní vstup především občanům Troje.

 V květnu 2011 ředitel Zahrady Oldřich Vacek s náměstkem primátora Ivanem Kabickým přislíbili zbudování dalších vstupů tak, aby bylo celé území co nejlépe přístupné. „První samoobslužné vstupy by měly být zprovozněny již k 1. dubnu příštího roku,“ slíbil tehdy Oldřich Vacek. Zprovoznění samoobslužných turniketů se nakonec stihlo mnohem dříve.

„Splnili jsme tak svůj slib, který jsme lidem z okolí dali. Dojde k lepší prostupnosti areálu Botanické zahrady a tím i zlepšení služeb, které zahrada návštěvníkům nabízí. V tomto trendu chceme pokračovat i do budoucna. Za rok touto dobou bychom se zde třeba mohli sejít při zahájení výstavby naučné stezky v korunách stromů. Plánů je mnoho a já věřím, že se nám je podaří z velké většiny zrealizovat, a zvýšit tak atraktivitu Botanické zahrady pro její návštěvníky,“ poznamenal náměstek primátora Ivan Kabický, do jehož kompetencí Botanická zahrada hl. m. Prahy spadá.

Do 29. září 2011 mohli lidé do Botanické zahrady vejít a pak z ní odejít třemi tzv. klasickými vstupy, přes pokladny s obsluhou (jde o pokladny SEVER, JIH a VINICE). Dnes k nim přibyly další dvě možnosti, dva vstupy a výstupy se samoobslužnými turnikety: jeden v severní, lesní části, druhý v části jihovýchodní, v ulici Pod Havránkou. Nové turnikety umožňují nejen průchod osobám, ale i průjezd kočárků, invalidních vozíků, případně provedení psa, a to brankou, která je součástí turniketu. Pochopitelně pohyb přes ně je možný v obou směrech, tzn. „dovnitř i ven“. Jsou tedy vstupním i výstupním místem.

Návštěvníkům vstup do Zahrady přes samoobslužný turniket umožní čtecí zařízení. Toto čtecí zařízení dokáže „číst“ všechny druhy aktuálně vydávaných vstupenek a permanentek s čárovým kódem, „vidí“ též čipovou kartu nebo po naprogramování dokonce i permanentku „nahranou“ na Opencard.