„V Praze žije deset tisíc lidí, kteří mají těžkou poruchu zraku a další dva tisíce zcela nevidomých. Samozřejmě nejen pro tyto, ale i ostatní návštěvníky Botanické zahrady je připraveno něco, co bychom v dnešním světě měli vnímat jako samozřejmost, byť to samozřejmostí není. Třicet navigačních systémů, skrze které si zrakově postižený může užít své vnitřní světlo a vnímat to, co my ostatní, kteří máme to štěstí, že jsme obdarováni zrakem, vidíme. Smyslem všech projektů je mít Prahu bezbariérovou, vstřícnou a vlídnou vůči všem jejím obyvatelům. Botanická zahrada je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze. Za rok 2008 prošlo jejími bránami více než tři sta tisíc lidí a to je důkaz, že takovýto informační systém má obrovský smysl,“ řekl pražský primátor při slavnostním otevření stezky.

Prvními návštěvníky stezky byli klienti domova pro nevidomé Palata z pražského Smíchova, kterým dělali společnost žácí Střední zdravotnické školy a studenti Vyšší odborné školy sociálně právní z Prahy 10. Obě tyto školy navštěvují studenti, jejichž budoucí povolání bude úzce spjato právě s nevidomými a jinak handicapovanými lidmi. Projekt s názvem Zahrada se uskutečnil díky finanční podpoře hlavního města Prahy v loňském roce ve výši 500 tisíc korun a letos 450 tisíc korun ze zdravotnických grantů.

 „Občas uspořádáme hmatovou výstavu, občas vydáme publikaci zpřístupňující krásy hlavního města pro nevidomé, ale to je vše třešnička na dortu. Nemělo by vůbec smysl dělat takové věci, kdyby nefungovaly základní služby, kdyby se lidé neměli kde naučit samostatně chodit, tak jak by potom mohli chodit samostatně po nějaké speciální stezce v Botanické zahradě? Kdyby se nenaučili číst, proč bychom dávali na sloupky informace braillovým písmem? Nicméně, jakýsi systém služeb tady funguje a děkuji tak všem, kteří se na něm podílejí,“ dodal nevidomý radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví Milan Pešák.

Nová stezka, nad kterou převzala záštitu hraběnka Mathilda Nostitzová, tak návštěvníkům nabízí třicet sloupků s braillovým písmem a informacemi pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponát také osahat. Botanická zahrada proškolila průvodce, pokladní a některé zaměstnance pro práci s handicapovanými – nevidomými i tělesně postiženými. Dvě zaměstnankyně se účastní kurzu Základů znakové řeči. Díky všem vyjmenovaným aktivitám se pražská Botanická zahrada zařadila mezi Přátelská místa Českého červeného kříže.

Letos má zahrada v plánu zrealizovat zvukového průvodce expozic a hmatový plán expozic včetně vyznačení stávajících cedulí, nadále bude pokračovat dalšími cedulemi orientačního systému a dvěma hmatovými výstavami. Doprovodná hmatová výstava pro nevidomé s názvem „Co nosí na sobě – aneb i rostliny a živočichové se oblékají“ potrvá již jen do neděle 18. dubna.

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně zvolen 30. 11. 2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl. m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl. m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.


Mgr. Milan Pešák - radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti generelu pražského zdravotnictví, odpovědnost obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, zajištění Lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, činnosti městských zdravotnických zařízení.