„Už jsme se na to nemohli dívat. Stav projektu Nové Palmovky, kde měl být úřad městské části, je smutnou vizitkou Prahy 8 z minulých volebních období. Díky intenzivnímu jednání se současným vedením Prahy 8 se nám podařilo situaci odblokovat. Kromě odpuštění dotačního dluhu, který radnice Prahy 8 má vůči magistrátu, převezmeme i pozemek s budovou do správy a najdeme takové řešení, které bude výhodné nejen pro Prahu 8, ale především pro občany celé Prahy. Věřím, že se to tady začne už brzy konečně měnit k lepšímu,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Na koordinovaném rozvoji území pracujeme intenzivně již více než rok. Nyní se otevírá vzhledem k větší investiční možnosti hlavního města Prahy možnost propojení s novou městskou čtvrtí na Palmovce, která přinese novou multifunkční čtvrť opravdu krátkých vzdáleností.  Palmovka tak má šanci se proměnit z jedné nejzanedbanějších vnitřních periferií na živou městskou čtvrť,” uvádí 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních prostředků městské části Praha 8 v celkové výši až 600 milionů korun už v roce 2017. Peníze byly určeny na dokončení nové radnice, kde mělo dále vzniknout i sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. V následujícím roce potom obě strany uzavřely samotnou smlouvu, která upravovala přesné podmínky poskytnutí dotace. Mezi ně patřila například i dohoda, že stavba bude dokončena nejpozději do 30. června 2019.

Celková dotace měla být ze strany hlavního města Prahy uvolněna ve třech splátkách. První splátka ve výši 300 milionů korun vyplacena byla, další dvě však už nikoliv, neboť komplex Nová Palmovka nebyl až doposud dokončen. S ohledem na pozastavení celého projektu mezitím hlavní město rozhodlo, že nové sídlo záchranky vznikne jinde, a začalo jednat s městskou částí Praha 9 o umístění v areálu místní polikliniky.

Podle dohody měla osmá městská část poskytnutou dotaci finančně vypořádat ve prospěch hlavního města už v průběhu loňského roku a následně byl termín splatnosti posunut na konec roku 2020. Kvůli špatné finanční situaci Prahy 8 však byla převedena na účet hlavního města až letos v březnu pouze menší část dotace ve výši 55,2 milionu korun. Nevrácením zbylých 244,8 milionu korun tak městská část Praha 8 porušila rozpočtovou kázeň v důsledku neoprávněného zadržení finančních prostředků. 

Koncem letošního listopadu ale podala radnice žádost o prominutí. Zdůvodnila to například tím, že vyčerpaná část dotace byla použita na projekt v souladu se smluvním závazkem a zbylá menší část byla vrácena zpět hlavnímu městu. Dále také Praha 8 mimo jiné argumentovala tím, že odvod celé částky by byl v její současné tíživé finanční situaci pro ni likvidační. 

„Praze 8 reálně hrozilo, že zkrachuje a nebude schopna zajistit základní služby, jako třeba provoz mateřských a základních škol nebo péči o seniory. Proto jsem radním hlavního města navrhl takové finanční řešení, které nedovolí, aby historické chyby tamějších politiků poškodily obyvatele Osmičky. Doufám, že ti, jejichž průšvih nyní systémově řešíme, příště zváží své neustálé výkřiky o aktivistické koalici, která nic nedělá,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Pražští radní proto od požadavku navrácení částky ve výši 244,8 milionu korun ustoupili. Tíživou situaci osmé městské části bude hlavní město řešit také poskytnutím dotačního titulu, který jí bude pravidelně vyplácen v následujících pěti letech. Celkem Praha 8 získá na financování rozvoje infrastruktury, zlepšení životního prostředí a veřejné zeleně nebo opravy částku ve výši 550 milionů korun. Odpuštění nesplacené dotace a poskytnutí dotace nové bude ještě projednávat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na zasedání dne 16. prosince 2021.

„Projekt výstavby komplexu Nová Palmova v Praze 8 za zhruba 1,1 miliardy korun, jehož součástí mělo být nové sídlo radnice a původně také komerční prostory, byl schválen v roce 2010. Kvůli nejasnostem o vlastnictví budovy i sporům se stavebníkem, které řešila radnice v minulém volebním období, nebyl objekt nikdy dokončen. S ohledem na to, že se jedná o nešťastný milník minulosti, a především o soubor nemovitostí, který má přejít do vlastnictví hlavního města Prahy, je nezbytné, aby byly vyřešeny veškeré spory a možné právní nároky jdoucí za městskou částí. Jedná se o jednu ze zanedbaných lokalit v rámci Prahy, a aby bylo možné začít s její celkovou revitalizaci a řešit území komplexně, je třeba, aby nebyla zatížena dalšími právními a soudními spory, což nám tato dohoda umožňuje,” doplňuje radní Jan Chabr.