„Revitalizace uskutečněná na dvě etapy pod názvy Přírodní park Dubeč I. a Přírodní park Dubeč II. přispěla ke zlepšení kvality životního prostředí celé této lokality. Zároveň došlo k rozšíření rekreačních ploch a zvýšení ekologicko-estetické hodnoty v městské části Praha – Dubeč,“uvedla radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija. 

Revitalizovaná lokalita leží v ochranném pásmu Přírodního parku Říčanka, jednoho

z nejstarších přírodních parků na území města vůbec. Jeho územím protéká Říčanský potok s náhonem, jehož obnova byla nedílnou součástí projektu. Co do rozlohy zaujímá Přírodní park Dubeč plochu 408 ha. Na dotčeném území se také rozkládá Přírodní památka Lítožnice, jejíž počátky sahají až do 13. století. Historicky byla plocha Přírodního parku Dubeč Panskou zahradou rozkládající se v těsné blízkosti tvrze, jejíž z části dochované zdi jsou v novém konceptu přírodního parku šetrně zakomponovány. Nelze opomenout ani historickou budovu špýcharu, která rovněž zasahuje do revitalizované plochy. Z bočních stran sýpky se navíc přímo vchází do parku, proto ji ani nelze minout.     

Hlavním cílem projektu revitalizace Přírodního parku Dubeč I. a II. tak bylo při důsledném respektování a využití historického a přírodního charakteru prostředí vytvořit na ploše o rozloze 10 489 m2 upravený přírodní park s prvky estetickými (záhony, okrasné keře) i edukačními (ukázka sadových odrůd, vinic apod.) pro všestranné využití návštěvníků všech věkových skupin. Dominantu revitalizovaného parku tvoří nově vybudovaná vyhlídka nad vinicí. Mezi další zajímavé a unikátní prvky parku patří také meditační louka s vodotečí, grotty nebo keřové bludiště.

První etapa byla zahájena v roce 2009 a dokončena v srpnu 2010.  Na počátku března loňského roku byly zahájeny práce na druhé etapě a skončeny letos na konci února.  Náklady na realizaci tohoto projektu se vyšplhaly na téměř 136 milionů korun a byly hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Na ploše parku je 3 800 m2 zatravněné plochy, 510 m2 keřů a 540 m2 nově vybudovaných komunikací, je zde i celá řada architektonických a přírodních prvků, které je možné využít k nejrůznějším volnočasovým aktivitám. „Konkrétně lze zmínit například meditační loučku s kameny a vodoteči nebo labyrint,“ prozradil Marek Strobach ze společnosti MAT Projekt, s.r.o., které město svěřilo projekt revitalizace. Dalším lákadlem pak podle něj bude bezpochyby i vyhlídka osázená vinnou révou na ploše 770 m2. Znalce vína by mohlo zajímat, že zde byly vysázeny odrůdy Marlen a Madel. Důvodem je velká odolnost těchto rostlin, kterým by díky tomu mohlo svědčit i pražské klima. Radní hl. m. Prahy Aleksandra Udženija dodala: „Nápad projektanta s okrasnou vinicí se nám velice líbí a rádi budeme i nadále k zatraktivnění městské zeleně podobné prvky využívat.“

 

 

V Praze  30. 5. 2011

 


Aleksandra Udženija – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolena 30. 11. 2010. Působnost v oblasti správy majetku, podpory podnikání a protikorupčních opatření.