/zpráva z 14. jednání Rady hl. m. Prahy 9. dubna 2013/

„V souvislosti s řešením hlukové problematiky a problematiky kvality ovzduší na Spořilově byl prověřen stavebně - technický stav mostu přes Jižní spojku, který dosud slouží hlavně jako příjezdová trasa do garáží Dopravního podniku hl. m. Prahy na Kačerově a bylo zjištěno, že je nezbytné co nejdříve začít stavební práce,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Josef Nosek (ODS).

Město proto zvažovalo dvě varianty dopravních opatření pro dobu výstavby. První by sice umožnila trvalé zachování provozu po Jižní spojce, ovšem s dlouhodobými částečnými omezeními při postupné demontáži mostu, což by ale znamenalo zvětšení dopravních kongescí.

Druhá varianta – úplné uzavření Jižní spojky v úseku ulic 5. května a Vídeňská na tři dny, během nichž bude most stržen, a to v době svátečního, slabšího provozu, bude představovat maximální snížení negativních dopadů na dopravní situaci při rekonstrukci přemostění Jižní spojky v ulici Ke Garážím. Zároveň umožní celkovou dobu stavby zkrátit o měsíce,“ dodal náměstek primátora Josef Nosek.

Pro uzavřený úsek Jižní spojky v uvedeném termínu jsou navrženy tyto objízdné trasy:
Ve směru na Prahu 9 ulicemi Brněnskou a Spořilovskou
V opačném směru přes ul. 5. května, Vyskočilovu a Michelskou s možností odlehčení ulicemi Olbrachtovou a na Strži nebo Budějovickou.