„Tento systém přinesl výhody pro město i chovatele psů. Rychle a jednoznačně je možné označeného psa identifikovat a dohledat jeho majitele. Chovatelé tak získali výhody v případě ztráty psa, neboť se mnohonásobně zvýšila pravděpodobnost jeho  navrácení majiteli. Pro město pak je přínosem snížení nákladů na umisťování odchycených psů do útulku. Bez čipu pod kůží by se stovky psů už nikdy nevrátily k majitelům a v útulcích by jich bylo rozhodně více než dnes,“ konstatoval primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) a dodal: „Systém by mohl fungovat ještě lépe, kdyby čip povinně dostal každý pes v Česku a navíc byl evidován v celostátním registru zvířat.“ 

Označování psů mikročipem po zkušenostech z předchozích let přináší i další výhody:        

  • čipovaného psa je snadnější pojistit a v případě pojistné události je mnohem jednodušší realizovat příslušné pojistné plnění
  • s čipovaným psem lze snadněji cestovat v rámci území celé Evropské unie
  • při cestování do jiných států slouží jako prokázání, že opravdu toto zvíře patří k danému europasu
  • na výstavách lze prokázat, že toto zvíře opravdu patří k předloženému průkazu o původu

Pokud jde o městské útulky pro opuštěná zvířata – pro psy v Praze - Troji, v ulici V Zámcích a pro kočky a další zvířata v Praze 10, v Dolnoměcholupské ulici, jejich provoz zajišťuje Městská policie hl. m. Prahy.  V roce 2012 bylo do útulku v Troji přijato 2 642 psů. Zpět původním majitelům bylo vráceno 1 539 psů a do náhradní péče bylo předáno 982 psů. Od počátku provozu útulku, tedy za období let 1993 – 2012, prošlo tímto zařízením 46 105 psů. 

Další informace uvádíme v příloze.