Prvním okruhem je podpora rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Druhý se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů. Třetím Opatřením je rozvoj škol zřízených hlavním městem Prahou – skupinové studijní pobyty v zahraničí, zahraniční praxe a prezentace základních uměleckých škol. Čtvrté je podpora rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Páté se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení ve školách. Poslední Opatření se zabývá podporou vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

„Praha se musí dlouhodobě profilovat jako centrum vzdělanosti a inovací. Úkolem veřejného sektoru je hlavně podporovat a koordinovat inovační snahy, které rostou zezdola, a nesnažit se naordinovat striktní limity inovačních agend, jež by mohly přerůst v sociální inženýrství. Proto jsou grantové programy jedním z ideálních nástrojů takové politiky - namísto vymýšlení zlepšení od stolu, raději podpořit něco, co je ozkoušené a funguje,“ uvedl pražský radní v oblasti školství Vít Šimral.

Z důvodu přetrvávající koronovirové pandemie a splnění finanční alokace Programu bylo rozhodnuto o vyškrtnutí všech žádostí ve třetím Opatření, které se týkalo podpory zahraničních pobytů, praxí a prezentací v letošním roce. V případě, že by se ani další projekty nemohly uskutečnit kvůli přetrvávající pandemické situaci, budou finanční prostředky vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2021.